Akce 5. června 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 40 (5. června 2019) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 18 (5. a 6. června 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

30. schůze (28. května až 21. června 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)