Akce 16. května 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 38 (16. května 2019) 
Ústavně právní výbor
č. 43 (15. a 16. května 2019) 
Výbor pro sociální politiku
č. 30 (16. května 2019) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 22 (16. května 2019) 
Zahraniční výbor
č. 29 (16. května 2019) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 17 (16. května 2019) ISP (příhlásit)