Časté dotazy: jednání orgánů PS

??
Co znamená, když nastupuje náhradník za poslance?

Na rozdíl od Senátu se v případě Sněmovny nemusí konat doplňovací volby v okamžiku, když se jeden z poslanců rozhodne, že tzv. složí mandát či když jeho mandát skončí automaticky podle zákona na základě neslučitelnosti funkcí.
Je to dáno rozdílným způsobem voleb. Zatímco do Senátu se volí většinovým způsobem, pro volby do Sněmovny se používá systém poměrného zastoupení. Zanikne-li mandát poslance, nastupuje na jeho místo náhradník, kterým je vždy první nezvolený kandidát ve volebním kraji z téže kandidátní listiny jako poslanec, který pozbyl mandátu. Nabytí mandátu konstatuje předseda Poslanecké sněmovny, který povolává náhradníka na uprázdněný mandát, vydává mu osvědčení o zvolení a přijímá do svých rukou jeho ústavní slib. Pokud by již nebyl další náhradník z téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, zůstává mandát uprázdněn až do konce volebního období.
Protože však na jednotlivých kandidátních listinách bývá zpravidla maximální počet možných kandidátů na celkovou kvótu poslanců pro daný volební kraj (například 26 pro Středočeský kraj) a místa se podle výsledků voleb poměrným způsobem rozdělují mezi politické strany a hnutí, které jsou do Sněmovny zvoleny, situace s uprázdněným mandátem od vzniku ČR v roce 1993 ještě nenastala.

ISP (příhlásit)