Časté dotazy: jednání orgánů PS


Jak se volí předseda Poslanecké sněmovny?

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jeden z nejvyšších ústavních činitelů ČR, je zvolený ze členů Poslanecké sněmovny na první ustavující schůzi po parlamentních volbách. Odvolat předsedu Sněmovny lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.

Mezi jeho hlavní úkoly patří zastupování Poslanecké sněmovny navenek, její řízení a předsedání jejím schůzím. Předseda Sněmovny dále:

  • svolává, zahajuje a ukončuje schůze Sněmovny a společné schůze Sněmovny a Senátu
  • podepisuje zákony a usnesení Sněmovny, popřípadě jiné listiny vydávané Sněmovnou
  • navrhuje prezidentu republiky jmenování předsedy vlády podle čl. 68 odst. 4 věta druhá Ústavy
  • postupuje Senátu návrh zákona a návrh mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas Parlamentu, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas
  • postupuje prezidentu republiky a předsedovi vlády k podpisu přijaté zákony
  • povolává náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydává mu osvědčení, že se stal poslancem
  • přijímá slib členů Nejvyššího kontrolního úřadu
  • stanovuje obec městysem nebo městem (po vyjádření vlády)
  • uděluje právo užívat obecní symboly – znak nebo vlajku – obcím, městysům a městům České republiky
  • dává souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté

Předseda Sněmovny plní i další úkoly stanovené zákonem nebo úkoly, jimiž ho Sněmovna pověří.

Předseda Poslanecké sněmovny disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

ISP (příhlásit)