Časté dotazy: jednání orgánů PS


Jak probíhají parlamentní volby?

Volby do obou komor Parlamentu České republiky se podle Ústavy České republiky konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Parlamentních voleb se může účastnit každý občan České republiky starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a jehož svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví.

Vše ostatní o parlamentních volbách, včetně jejich kompletních výsledků, se podrobně dozvíte na této stránce.

ISP (příhlásit)