Usnesení VO

č. 84k Informaci Ministerstva obrany ČR k nasazení armády na území ČR na žádost Celní správy ČR. (9. ledna 2019) 
č. 85k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu, různé (9. ledna 2019) 
č. 86k Informaci o stavu doplňování AČR za rok 2018 a výhled na rok 2019 (6. února 2019) 
č. 87k Informaci o výstavbě aktivní zálohy (6. února 2019) 
č. 88k Akvizicím Ministerstva obrany ČR - významné zakázky v roce 2018 a plánované zakázky v letech 2019 až 2020 (6. února 2019) 
č. 89k Informaci Ministerstva obrany o pozici resortu k plánovaným aktualizacím strategických bezpečnostních a obranných dokumentů (Bezpečnostní strategie ČR, Obranná strategie ČR, Koncepce operační přípravy státního území ČR) (6. února 2019) 
č. 90ke změně v personálním obsazení v podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR (6. února 2019) 
č. 91k Informaci ministra obrany o návrhu novely zákona o vojenském zpravodajství (6. února 2019) 
č. 92ke stanovení termínu zahraniční služební cesty výboru do Polska (6. února 2019) 
č. 93k projednání návrhu ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara na odvolání a jmenování náčelníka Vojenské policie (13. února 2019) 
č. 94k termínu a pořadu 22. schůze výboru pro obranu, různé (13. února 2019) 
č. 95k Informaci ministra obrany o spolupráci Ministerstva obrany s Českým svazem bojovníků za svobodu (20. března 2019) 
č. 96k návrhu novely zákona o vojenském zpravodajství (20. března 2019) 
č. 97k termínu a pořadu 22. schůze výboru pro obranu, různé (20. března 2019) 
č. 98k návrhu Závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2018 kapitola 307 - Ministerstvo obrany (3. dubna 2019) 
č. 99k Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2018 /sněmovní tisk č. 423/. (3. dubna 2019) 
č. 100k Představení nového náčelníka Vojenské policie. (3. dubna 2019) 
č. 101ke změně v personálním obsazení v podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR (3. dubna 2019) 
č. 102ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Polska (3. dubna 2019) 
č. 103k Informaci ministerstva obrany o nové koncepci POKOS (3. dubna 2019) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)