Usnesení VO

č. 62k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond /Dokument EU č. 10084/18/ (26. září 2018) 
č. 63k Zprávě o zajišťování obrany státu v roce 2017 (26. září 2018) 
č. 64k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018 /sněmovní tisk č. 271/ (26. září 2018) 
č. 65k Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk č. 272/ (26. září 2018) 
č. 66k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (26. září 2018) 
č. 67k Informaci ministra obrany ČR Mgr. Lubomíra Metnara a náčelníka GŠ AČR genpor. Ing. Aleše Opaty k bezpečnostní situaci v Afghánistánu (24. října 2018) 
č. 68k termínu a pořadu 15. a 17. schůze výboru pro obranu (26. října 2018) 
č. 69k Návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (7. listopadu 2018) 
č. 70k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk č. 283/. (7. listopadu 2018) 
č. 72k Informaci Ministerstva obrany o stavu státních podniků (7. listopadu 2018) 
č. 73k Informaci Ministerstva obrany o perspektivách výcviku vojenských pilotů společností LOM PRAHA s. p. (7. listopadu 2018) 
č. 74k volbě místopředsedy výboru pro obranu (7. listopadu 2018) 
č. 75k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro obranu v roce 2019 (7. listopadu 2018) 
č. 76k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 307 - Ministerstvo obrany (21. listopadu 2018) 
č. 77k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 50/ (21. listopadu 2018) 
č. 78k Informace Ministerstva obrany o pozici resortu k plánovaným aktualizacím strategických bezpečnostních a obranných dokumentů (Bezpečnostní strategie ČR, Obranná strategie ČR, Koncepce operační přípravy státního území ČR) (21. listopadu 2018) 
č. 79k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (21. listopadu 2018) 
č. 81k plánu výjezdů výboru pro obranu v rámci ČR (9. ledna 2019) 
č. 82k Informaci ministra zahraničních věcí o zahraničních prioritách vlády (9. ledna 2019) 
č. 83k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk č. 358/ (9. ledna 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)