Usnesení VO

č. 41k organizační struktuře AČR a objasnění způsobu velení a řízení (V a Ř) (25. dubna 2018) 
č. 42k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 50/ (25. dubna 2018) 
č. 43ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU a Společné bezpečnostní a obranné politice, která se uskutečnila v termínu 15. - 17. února 2018 v Sofii v rámci bulharského předsednictví Rady EU. (25. dubna 2018 Informace z Meziparlamentní konference) 
č. 44k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (25. dubna 2018) 
č. 45k návrhu Závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2017 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (9. května 2018) 
č. 47k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk č. 166/ (9. května 2018) 
č. 48k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (9. května 2018) 
č. 49ke změně v personálním obsazení v podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR (6. července 2018) 
č. 50ke strategii náborů a personální agendě Ministerstva obrany. (6. června 2018 Strategie náborů a personální agenda Ministerstva obrany Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení státního tajemníka Ministerstva obrany Ing. Petra Vančury, náčelníka GŠ AČR genpor. Ing. Ale) 
č. 51k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/ 2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk č. 112/ (6. června 2018) 
č. 52k vyhodnocení Koncepce výstavby armády České republiky (6. června 2018) 
č. 53k návrhu na projednání nominací na pozici zastupujícího tajemníka výboru pro obranu (6. června 2018) 
č. 54k výrokům paní poslankyně, předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové, která pronesla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 1. června 2018 v souvislosti s projednáváním bodu „Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (6. června 2018) 
č. 55k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (6. června 2018) 
č. 56k pozici delegace České republiky na Summitu NATO v Bruselu ve dnech 11. - 12. července 2018 (27. června 2018) 
č. 57k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017 /sněmovní tisk č. 187/ (27. června 2018) 
č. 58k Návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/ 2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk č. 112/ (27. června 2018) 
č. 59k informaci o řediteli odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR (27. června 2018) 
č. 60k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (27. června 2018) 
č. 61k vyslání delegace výboru pro obranu na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU a Společné bezpečnostní a obranné politice (22. srpna 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)