Usnesení VO

č. 21k Informaci k Aktivní záloze (14. února 2018) 
č. 22k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (14. února 2018) 
č. 23k projednání návrhu vlády ČR na jmenování nového náčelníka Generálního štábu AČR (8. března 2018) 
č. 24Vyhodnocení Koncepce výstavby Armády České republiky (14. března 2018) 
č. 25k akvizicím Ministerstva obrany týkající se víceúčelových vrtulníků a 3D radiolokátorů MADR (14. března 2018) 
č. 26k modernizaci samohybných houfnic DANA a k balistické ochraně příslušníků AČR v zahraničních misích. (14. března 2018) 
č. 27Závěry ze setkání delegací výborů pro obranu Parlamentů V4 v Budapešti ve dnech 21. – 22. února 2018 (14. března 2018) 
č. 28Informace o záměru České republiky účastnit se PESCO (14. února 2018) 
č. 29k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (14. března 2018) 
č. 30k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (14. března 2018) 
č. 31ke všem plánovaným zahraničním misím (29. března 2018 Informace) 
č. 32k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (29. března 2018) 
č. 33k doplnění členů podvýborů zřízených v 8. volebním období výborem pro obranu (14. března 2018) 
č. 34ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Japonska (29. března 2018) 
č. 35k informaci o současném vývoji v Sýrii (18. dubna 2018) 
č. 36ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Japonska (19. dubna 2018) 
č. 37k návrhu Závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2017 kapitola 307 - Ministerstvo obrany (25. dubna 2018) 
č. 38k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017 /sněmovní tisk č. 125/ (25. dubna 2018) 
č. 39k Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2017 /sněmovní tisk č. 127/ (25. dubna 2018) 
č. 40Informace k organizační struktuře Ministerstva obrany, jemu přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení (PPVÚZ) a PO včetně limitů tabulkových počtů (LMTP) bez zakryté části Vojenského zpravodajství (VZ). Záměr reorganizace civilně-správní části (25. dubna 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)