Aktuality

21. března 2019 od 13:00 hodin se v PS PČR uskutečnila pod záštitou ZEV odborná konference na téma "Biopotraviny a jejich perspektiva v českém prostředí" (25. 3. 2019)
Odbornou konferenci pořádal PRO -BIO Svaz ekologických zemědělců ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.Konference se zúčastnili poslankyně a poslanci PS PČR, zástupci Ministerstva zemědělství ČR, zástupci Svazu ekologických zemědělců PRO – BIO, zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a odborná i laická veřejnost.

Konference byla organizována v souvislosti s marketingovou kampaní zaměřenou na podporu biopotravin a principů ekologického zemědělství, jejíž zadavatel je Ministerstvo zemědělství ČR a která bude realizována v první polovině roku 2019.

Byly představeny celkem 4 prezentace:

-          Ekologické zemědělství v kontextu Zlínského kraje;

-          Kampaň na podporu a propagaci ekologického zemědělství v ČR;

-          Vývoj ekologického zemědělství v ČR a ve světě, trendy, příležitosti a úskalí v současném postavení biopotravin na trhu;

-          Nabídka biopotravin na trhu z pohledu spotřebitele.

Cílem konference bylo navázat užší komunikaci mezi zástupci sektoru a zástupci obchodníků, což je jeden z hlavních cílů vládou schváleného Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020.

Zástupce PRO – BIO Svazu ekologických zemědělců a zástupce SOCR ČR na závěr podepsali společné Memorandum.

Poté následovala neformální diskuse nad aktuálními problémy.

Součástí odborné konference byla i ukázka některých biopotravin.

ISP (příhlásit)