Aktuality

20. března 2019 se v PS PČR uskutečnila pod záštitou zemědělského výboru odborná konference na téma VODA-SUCHO (21. 3. 2019)
Odbornou konferenci pořádala Akademie věd ČR ve spolupráci s Czech Globe pod záštitou ZEV PS PČR. Konference se zúčastnili poslanci avýznamné osobnosti předních výzkumných, vědeckých, univerzitních a státních institucí. S úvodními slovy vystoupili: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. z Ústavu výzkumu globáln

Proběhly tyto prezentace:

 • Vracíme vodu do krajiny
 • Poklad v podzemí
 • Chytrá krajina jako konkurenční výhoda v evropském prostoru
 • Sucho jako extrém koloběhu vody
 • Mikropolutanty - významné riziko pro kvalitu vodních zdrojů i ekosystémy
 • Bez vody to nejde
 • Sucho - realita působení globální změny klimatu v ČR
 • Les a voda, sucho a les
 • Pro půdu, vodu a krajinu
 • Rovnováha mezi produkcí potravin a chováním spotřebitele
 • Co a jak pěstovat ve změněném klimatu
 • 100 let ve vodním hospodářství
 • Adaptace zvířat jako reakce na rozkolísané klima
ISP (příhlásit)