Zemědělský výbor
Usnesení ZEV

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise (8. července 2010) 
č. 3ke schválení pořadu ustavující schůze zemědělského výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 7k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (8. září 2010) 
č. 8k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně nástrojů realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet) (8. září 2010) 
č. 9k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009 - Státní zemědělský intervenční fond (8. září 2010) 
č. 10k Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009 (sněmovní tisk 6) (8. září 2010) 
č. 11ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 31) (8. září 2010) 
č. 12k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 (sněmovní tisk 32) (8. září 2010) 
č. 13ke zřízení podvýborů (8. září 2010) 
č. 14ke zřízení podvýborů (8. září 2010) 
č. 15ke stanovení bližších pravidel jednání zemědělského výboru (8. září 2010) 
č. 16k termínu a pořadu příští schůze výboru (8. září 2010) 
č. 17k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53) (6. října 2010) 
č. 18k vládnímu návrhu na vydání zákona kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83) (6. října 2010) 
č. 19k termínu a pořadu příští schůze výboru (6. října 2010) 
č. 20k Návrhu I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk č. 125) (27. října 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)