Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 61Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (tisk 322) (29. června 2011) 
č. 62K odměňování soudních znalců (29. června 2011) 
č. 63Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 411) (22. srpna 2011) 
č. 64Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 411) (22. srpna 2011) 
č. 65Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) (23. srpna 2011) 
č. 66Vládní návrh na vydání zákona o mezinárodním právu soukromém (tisk 364) (23. srpna 2011) 
č. 67Vládní návrh občanského zákoníku (tisk 362) (23. a 24. srpna 2011) 
č. 68Záměr zahraniční aktivity ústavně právního výboru na 2. pololetí 2011 (24. srpna 2011) 
č. 69Záměry zahraničních pracovních cest ústavně právního výboru ve 2. pololetí 2011 - zmocnění místopředsedy (24. srpna 2011) 
č. 70Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 297) (6. září 2011) 
č. 71Záštita nad konáním semináře „Parlamentní simulace“, který pořádá CEVRO Institut ve spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement ČR (6. září 2011) 
č. 72K přijetí delegace Národního shromáždění Vietnamské republiky vedené místopředsedou Národního shromáždění panem Uong Chu Luu (8. září 2011) 
č. 73Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 335) (8. září 2011) 
č. 74Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 371) (8. září 2011) 
č. 75Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 268) (8. září 2011) 
č. 76Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 365) (8. září 2011) 
č. 77Záštita nad konáním mezinárodního semináře "Volba hlavy státu - názory ústavní a politické", který pořádá CEVRO Institut a Konrad Adenauer Stiftung ve spolupráci s Centre Montesquieu de Recherches Politiques GRECCAP - Université BordeauxIV, Centre Francais de Recherches en Sciences Sociales (CEFRES) Prague a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (27. září 2011) 
č. 78Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 351) (5. října 2011) 
č. 79Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 352) (5. října 2011) 
č. 80Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 371) (5. října 2011) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)