Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 41Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 269) (13. dubna 2011) 
č. 42Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (tisk 216) (13. dubna 2011) 
č. 43Záštita nad konáním semináře na téma "Rozšíření pravomocí NKÚ na akciové společnosti s majetkovou účastí státu" (4. května 2011) 
č. 44Zahraniční pracovní cesta delegace poslanců ústavně právního výboru do Izraele (4. května 2011) 
č. 45k nové Ústavě Maďarské republiky (11. května2011) 
č. 46Státní závěrečný účet za rok 2010, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (18. května 2011) 
č. 47Státní závěrečný účet za rok 2010, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (18. května 2011) 
č. 48Státní závěrečný účet za rok 2010, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (18. května 2011) 
č. 49Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 247) (18. května 2011) 
č. 50Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 320) (18. května 2011) 
č. 51Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 275) (18. května 2011) 
č. 52Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) (tisk 204) (7. června 2011) 
č. 53Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 319) (7. června 2011) 
č. 54Záštita nad konáním semináře na téma "Odpovědnost a odškodňování za nezákonná rozhodnutí a nesprávné úřední postupy orgánů veřejné moci", který pořádá nevládní protikorupční organizace Růžový panter (7. června 2011) 
č. 55Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 319) (15. června 2011) 
č. 56Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 281) (29. června2011) 
č. 57Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 297) (29. června 2011) 
č. 58Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (tisk 285) (29. června 2011) 
č. 59Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (tisk 286) (29. června 2011) 
č. 60Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 310) (29. června 2011) 

<<1234567>>




ISP (příhlásit)