Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 81Vládní návrh občanského zákoníku (tisk 362) (10. a 11. října 2011) 
č. 82Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) (20. října 2011) 
č. 83Zahraniční pracovní cesta delegace poslanců ústavně právního výboru do Francie (20. října 2011) 
č. 84k přijetí delegace ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky (20. října 2011) 
č. 85ke změně složení delegace na zahraniční pracovní cestě do Francie, která se má uskutečnit ve dnech 14. - 17. listopadu 2011 (9. listopadu 2011) 
č. 86Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (16. listopadu 2011) 
č. 87Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (16. listopadu 2011) 
č. 88Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (16. listopadu 2011) 
č. 89Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) (1. prosince 2011) 
č. 90Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 351) (1. prosince 2011) 
č. 91Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 352) (1. prosince 2011) 
č. 92Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů (tisk 426) (1. prosince 2011) 
č. 93Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (tisk 480) (1. prosince 2011) 
č. 94Záznam Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 415) (1. prosince 2011) 
č. 95Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (tisk 431) (1. prosince 2011) 
č. 96Záměry zahraničních aktivit ústavně právního výboru na rok 2012 (7. prosince 2011) 
č. 97Záměry zahraničních pracovních cest ústavně právního výboru v roce 2012 - zmocnění místopředsedy (7. prosince 2011) 
č. 98Volba předsedy ústavně právního výboru (7. prosince 2011) 
č. 99Volba místopředsedy ústavně právního výboru (7. prosince 2011) 
č. 100Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 469) (18. ledna 2012) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)