Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 21Záměry zahraničních aktivit ústavně právního výboru na rok 2011 (15. prosince 2010) 
č. 22Záměry zahraničních pracovních cest ústavně právního výboru v roce 2011 - zmocnění předsedkyně (15. prosince 2010) 
č. 23Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 144) (12. ledna 2011) 
č. 24Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 188) (12. ledna 2011) 
č. 25Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 144) (19. ledna 2011) 
č. 26Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 188) (1. února 2011) 
č. 27Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 233) (4. února 2011) 
č. 28Záštita nad konáním odborného semináře na téma "Reformy justice v České republice", kterou pořádá nevládní nezisková organizace Transparency International ČR (2. března 2011) 
č. 29Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 229) (2. března 2011) 
č. 30Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 231) (2. března 2011) 
č. 31Vládní návrh na vydání zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 230) (2. března 2011) 
č. 32Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (tisk 216) (2. března 2011) 
č. 33Zahraniční pracovní cesta delegace poslanců ústavně právního výboru na Slovensko (25. března 2011) 
č. 34K návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (25. března 2011) 
č. 35Záštita nad konáním odborného semináře na téma "Korupce a praní špinavých peněz", který pořádá mezinárodní právnická firma DIAZ REUS se sídlem v USA Miami (6. dubna 2011) 
č. 36Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (tisk 270) (6. dubna 2011) 
č. 37Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 229) (6. dubna 2011) 
č. 38Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 269) (6. dubna 2011) 
č. 39Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (tisk 205) (6. dubna 2011) 
č. 40Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (tisk 216) (6. dubna 2011) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)