Ústavně právní výbor
Usnesení UPV

č. 201Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 929) (29. května 2013) 
č. 202Státní závěrečný účet za rok 2012, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (29. května 2013) 
č. 203Státní závěrečný účet za rok 2012, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (29. května 2013) 
č. 204Státní závěrečný účet za rok 2012, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (29. května 2013) 
č. 205Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 (tisk 966) (29. května 2013) 
č. 206Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 633) (29. května 2013) 
č. 207Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 585) (29. května 2013) 
č. 208Zveřejňování zvukového záznamu ze schůzí ústavně právního výboru (29. května 2013) 

<<7891011
ISP (příhlásit)