Ústavně právní výbor
Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí UPV

č. 58, doplněn návrh pořadu (10. dubna 2013) 
č. 59 (18. dubna 2013) 
č. 60 (7. května 2013) 
č. 61 (28. až 30. května 2013) 
č. 62, zrušeno (8. srpna 2013) 

123
ISP (příhlásit)