Petiční výbor
Aktuality

Služební cesta delegace PV v Sýrii (19. 12. 2016)
Delegace petičního výboru se zúčastnila zahraniční cesty do Sýrie ve dnech 12. - 16. prosince 2016.

Ve dnech 12. - 16. 12. jsme navštívili na pozvání Syrského parlamentu Sýrii. Setkali jsme se s předsedkyní parlamentu, poslanci čtyř výborů, zástupci mezinárodních humanitárních organizací, třemi ministry - zahraničí, pro národní smíření a pro místní správu (má na starosti vnitřně vysídlené osoby a obnovu infrastruktury)  i zástupci neozbrojené opozice. Navštívili jsme středisko pro vnitřně vysídlené osoby a syrský Řecko-katolický patriarchát .

            Partneři vysoce oceňovali postoj ČR k syrskému konfliktu, poskytovanou humanitární pomoc a zachování velvyslanectví v Damašku v době válečných střetů. Naléhavě pociťují potřebu zrušení sankcí, které brání zajištění zásobování a obnovy infrastruktury země.

            Děkujeme premiérovi  B. Sobotkovi, ministru financí A.  Babišovi, MZV, MO MV a Červenému kříži, kteří nám pomohli realizovat cestu a zejména humanitární pomoc (sušené mléko, lékařské přístroje).

K situaci v Sýrii dle informací, které jsme obdrželi:

Osvobozením Aleppa nastal zlom v osvobozování území vládními jednotkami. Bojovníci z vnitřní opozice masově využívají opakované  amnestie prezidenta B. Asada a přecházejí na vládní stranu. Autorita prezidenta není zpochybňována. V zemi je asi 5 milionů vnitřních uprchlíků, kteří v průběhu války přišli o své domovy. Stát, byť s obrovskými potížemi, pro ně zajišťuje náhradní ubytování ve zděných budovách, stravu, lékařskou pomoc a školní docházku dětí. Vysídlení občané nemají ambice emigrovat, chtějí se vrátit do svých domovů. ( Zde se potvrzuje oprávněnost politiky české vlády pomáhat tam, kde migrace vzniká). Okamžitě po osvobození jednotlivých teritorií jsou zajišťovány podmínky pro návrat výstavbou veřejně prospěšných budov (školy, nemocnice, infrastruktura), rodiny dostávají příspěvek na obnovu domovů (využilo již cca 1 mil. rodin).  Program „usmíření“ umožňuje návrat i bývalým členům opozice, včetně těch, kteří dříve bojovali proti státní armádě. Církve působící v zemi podle slov patriarchy spolupracují při zajištění pomoci občanům a vzdělání dětí. Před měsícem se představitelé všech církví působících v Sýrii obrátili na EU s požadavkem na zrušení sankcí.

Syrští politici zdůrazňují nutnost celosvětového boje proti mezinárodnímu terorismu. Oni, i zde působící mezinárodní humanitární organizace, se kterými jsme se sešli,  volají po zrušení sankcí, které přispívají k humanitární katastrofě. Jsou překvapivě vstřícní k tzv. vnitřní opozici, ale nesmiřitelní k IS. Kritizují přístup zemí podporujících tyto teroristy (Turecko, Saudská Arábie, Katar a další).

Česká republika je pokládána za přátelský stát. Opakovaně jsme vyslechli výzvy k zapojení našich podnikatelů při obnově země po válce. Je oceňováno, že české velvyslanectví zůstalo otevřené i v době bojů (dnes je otevřeno 11 zastupitelských úřadů zemí EU včetně Delegace EU).

Vše nasvědčuje tomu, že státní moc, představovaná B. Asadem, svoji moc potvrzenou ve volbách neztratí. Sýrie má velký potenciál i národní bohatství pro budoucí rozvoj. Při výběru partnerů bude přihlížet k jejich postoji během končící války.

Z hlediska politického vývoje bylo prezentováno, že do ukončení bojů bude vládnout Vláda národní jednoty  (i se zástupci opozice). Poté dojde k vypsání referenda o nové ústavě a na jejím základně budou vypsány volby, jejichž výsledek se všichni zúčastnění zaváží respektovat.

 

Zuzka Bebarová Rujbrová  v.r.        Radim Holeček  v.r.                      Leo Luzar  v.r.

 





ISP (příhlásit)