Petiční výbor
Usnesení PV

č. 61Příprava programu 10. schůze (1. září 2011) 
č. 62Schválení programu 10. schůze PV (22. září 2011) 
č. 63Zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za I. a II. čtvrtletí roku 2011 (22. září 2011) 
č. 64Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2010 (22. září 2011) 
č. 65Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010 (22. září 2011) 
č. 66Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (22. září 2011) 
č. 67Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 5. 2011 do 31. 5. 2011, za období od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2011 a za období od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011 (22. září 2011) 
č. 68Návrh termínu a pořadu příští schůze (22. září 2011) 
č. 69Projednánípeticí doručených Poslanecké sněmovně (22. září 2011) 
č. 70Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. "Memoranda" (k petici č. 37/10) (22. září 2011) 
č. 71Schválení programu 11. schůze PV (12. října 2011) 
č. 72Pokračování v diskusi k situaci národnostních menšina ke stavu lidských práv v ČR (12. října 2011) 
č. 73Projednání vládního návrhu na vydání zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk č. 473) (12. října 2011) 
č. 74Návrh termínu a pořadu příští schůze (12. října 2011) 
č. 75Projednánípeticí doručených Poslanecké sněmovně (12. října 2011) 
č. 76Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. "Memoranda" (k petici č. 37/10) (12. října 2011) 
č. 77Veřejné slyšení k petici č. 31/P/11 (požadující nové volby) (12. října 2011) 
č. 78Projednávání petice za zachování operního a baletního souboru (12. října 2011) 
č. 79Projednávání petice za změnu legislativy týkající se změny postavení zvířat v právním řádu ČR z věcí na živé tvory(petice č. 7/P/11) (12. října 2011) 
č. 80Veřejné slyšení k petici požadující nové volby (č. 31/P/11) (12. října 2011) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)