Kontrolní výbor
Zahraniční cesty

Indonésie Zahraniční pracovní cesta kontrolního výboru do Indonéské republiky (27. 7. 2017)
Zahraniční pracovní cesta kontrolního výboru do Indonéské republiky se uskutečnila ve dnech 18. – 22. 7. 2017. Delegace vedená místopředsedou PS Janem Bartoškem se setkala se členy Výboru XI. a Rozpočtového výboru Parlamentu Indonéské republiky.

Delegace v čele s místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem, předsedou kontrolního výboru Vladimírem Koníčkem a viceprezidentkou Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňkou Horníkovou jednala se členy Výboru XI. Parlamentu IR vedenými předsedou Melchiasem Markusem Mekengem (18. 7. 2017). Diskuze byla zaměřena na kontrolní činnost obou výborů, proces projednávání státního závěrečného účtu v Parlamentu IR a vztah nejvyšší kontrolní instituce BPK a Parlamentu IR. Členové Výboru XI. se zajímali o obdobné otázky ve vztahu k Poslanecké sněmovně a NKÚ.

Dalšími jednáními na parlamentní úrovni byla setkání se členy Rozpočtového výboru Parlamentu IR a Výboru pro meziparlamentní spolupráci (20. 7. 2017).

Na Ministerstvu financí přijal delegaci generální ředitel pro fiskální politiku Ministerstva financí IR Suahasil Nazara (19. 7. 2017). Diskuze byla zaměřena na rozpočtový cyklus, indonéské státní dotace a jejich kontrolu, výběr daní a daňovou amnestii, která byla v IR zahájena v roce 2016.

Členy delegace přijal předseda nejvyšší indonéské kontrolní instituce BPK Moermahadi Soerja Djanegara. Na jednání zazněl zájem o prohloubení vztahů a spolupráce BPK a NKÚ v rámci INTOSAI (v roce 2008 bylo podepsáno a v roce 2016 obnoveno memorandum o porozumění).

Na pracovním semináři odprezentovala členka BPK Isma Yatun a viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková funkce, kompetence a vztah nejvyšších kontrolních institucí k parlamentům svých zemí. Seminář byl zakončen diskuzí.

Delegace také navštívila Výcvikové centrum BPK v Jakartě (19. 7. 2017). Další jednání na úrovni BPK proběhla na regionálním pracovišti BPK v Yogyakartě (20. 7. 2017) a muzeu BPK v Magelangu (22. 7. 2017).

V Yogyakartě (21. 7. 2017) přijal delegaci guvernér správní oblasti Yogyakarta Sri sultán Hamengkubuwon X. Diskutovány byly otázky možnosti ekonomické spolupráce v oblasti železniční dopravy.
Zahraniční pracovní cesta kontrolního výboru do Indonéské republiky (27. 7. 2017)
Zahraniční pracovní cesta kontrolního výboru do Indonéské republiky (27. 7. 2017)
Zahraniční pracovní cesta kontrolního výboru do Indonéské republiky (27. 7. 2017)

Navigace sekce Kontrolní výborISP (příhlásit)