Rozpočtový výbor
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Usnesení

č. 27k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (19. října 2016) 
č. 28k účasti širší odborné veřejnosti (23. února 2017) 
č. 29k Informaci ministerstva pro Místní rozvoj o problematice monitorovacího systému evropských fondů pro rozpočtové období 2014 - 2020 (23. února 2017) 
č. 30ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle §24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky) v následujícím složení: (23. února 2017) 
č. 31k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (23. února 2017) 

12


Navigace sekce Rozpočtový výbor

Navigace sekce Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unieISP (příhlásit)