Rozpočtový výbor
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Usnesení

č. 28k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (21. listopadu 2012) 
č. 29k 11. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (10. dubna 2013) 
č. 30k „Informaci MF o použití finančních prostředků vyčleněných v kapitole VPS ve výši 20 mil. Kč určených ke kompenzaci RUD pro obce s nadměrným katastrem" (10. dubna 2013) 

12


Navigace sekce Rozpočtový výbor

Navigace sekce Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unieISP (příhlásit)