Rozpočtový výbor
Aktuality

Nový termín konání 27. schůze je stanoven na 2. května 2012 (24. 4. 2012)
od 13,00 hodin v místnosti č. 56 s původním programem.

ISP (příhlásit)