Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 61k volbě předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie Na návrh poslanců rozpočtového výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny (13. října 2010) 
č. 62k volbě předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy Na návrh skupiny poslanců rozpočtového výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny (13. října 2010) 
č. 63ke schválení pořadu 7. schůze rozpočtového výboru (13. října2010) 
č. 64k přijetí delegace výboru pro finance, rozpočet a měnu Národní rady Slovenské republiky (13. října 2010) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalším souvisejícím zákonům (sněmovní tisk 158) (2. listopadu 2010) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 157) (2. listopadu 2010) 
č. 67k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 133) (2. listopadu 2010) 
č. 68k žádosti Ústavního soudu o rozpočtové opatření (změnu závazných ukazatelů a dalších položek) ve státním rozpočtu na rok 2010,v kapitole 358 - Ústavní soud (podle odst. 7 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (24. listopadu 2010) 
č. 69k žádosti o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 v kapitole státního rozpočtu 329 - Ministerstvo zemědělství (podle odst. 7 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (24. listopadu 2010) 
č. 70k Žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2010, kapitola 307 - Ministerstvo obrany (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů) (24. listopadu 2010) 
č. 71k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 312 - Ministerstvo financí (24. listopadu 2010) 
č. 72k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky Po úvodním slově zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky P. Mužáka, zpravodajské zprávě posl. M. Doktora a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (24. listopadu 2010) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, a k návrhu organizačního výboru PS PČR k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu (24. listopadu 2010) 
č. 74k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011 - kapitola 396 Státní dluh Po úvodním slově náměstka ministra financí J. Gregora, zpravodajské zprávě posl. J. Dolejšea po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (24. listopadu 2010) 
č. 75k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (24. listopadu 2010) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (24. listopadu 2010) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů(tisk 134) (24. listopadu 2010) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry (sněmovní tisk 98) (24. listopadu 2010) 
č. 79k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 345 - Český statistický úřad (25. listopadu 2010) 
č. 80k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 303 - Senát Parlamentu (25. listopadu 2010) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)