Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 83ke schválení pořadu 11. schůze rozpočtového výboru (21. května 2014) 
č. 84k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 85k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 86k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 87k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa (21. května 2014) 
č. 88ze dne 21. května 2014 k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 kapitola 303 - Senát Parlamentu (21. května 2014) 
č. 89k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 90k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 91k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 92k přijetí delegace Mezinárodního měnového fondu (21. května 2014) 
č. 93k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 118) (4. června 2014) 
č. 94k Informaci představitelů společnosti ČEZ o výsledcích hospodaření a o postojích společnosti k základním ekonomicko - energetickým otázkám budoucnosti (4. června 2014) 
č. 95k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 (tisk 189) (4. června 2014) 
č. 96k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 175) (4. června 2014) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu (sněmovní tisk 179) (4. června 2014) 
č. 98k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2014 (4. června 2014) 
č. 99k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (sněmovní tisk 170) (4. června 2014) 
č. 100k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2015 - kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky (12. června 2014) 
č. 101k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2015 - kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu (12. června 2014) 
č. 102k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2015 - kapitola 303 Senát Parlamentu (12. června 2014) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)