Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 62ke Zprávě České národní banky o inflaci - leden 2014 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2013) (sněmovní tisk 128) (9. dubna 2014) 
č. 63k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům výborům k projednání (9. dubna 2014) 
č. 64k volbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (9. dubna 2014) 
č. 65k volbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie (9. dubna 2014) 
č. 66k volbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví (9. dubna 2014) 
č. 67ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2013 (sněmovní tisk 152) (9. dubna 2014) 
č. 69k návrhu aktualizovaného „Konvergenčního programu České republiky" (9. dubna 2014) 
č. 70k žádosti Veřejného ochránce práv o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2014 mezi kapitolou 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí a kapitolou 309 - Kancelář veřejného ochránce práv k realizaci individuálního projektu „Společně k dobré správě" v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (9. dubna 2014) 
č. 71ke schválení pořadu 9. schůze rozpočtového výboru (9. dubna 2014) 
č. 72k zahraniční cestě delegace rozpočtového výboru (17. dubna 2014) 
č. 73k volbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie (17. dubna 2014) 
č. 74ke stanovení bližších podrobností, kterými se provádí ustanovení § 8, odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) v platném znění po jejich novelizaci zákonem č. 501/2012 Sb., a ustanovení § 102 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění (29. dubna 2014) 
č. 75k návrhu aktualizovaného „Konvergenčního programu České republiky"- poř. č. 2 (29. dubna 2014) 
č. 76ke schválení upraveného pořadu 9. schůze rozpočtového výboru (29. dubna 2014) 
č. 77ke Zprávě České národní banky o hospodaření za rok 2013 (21. května 2014) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (sněmovní tisk 81) (21. května 2014) 
č. 79k návrhu poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny (21. května 2014) 
č. 80ke změně Platového řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (21. května 2014) 
č. 81k žádosti o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2014, kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů /rozpočtová pravidla/) (21. května 2014) 
č. 82ke schválení pořadu 10. schůze rozpočtového výboru (21. května 2014) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)