Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupuk činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (sněmovní tisk 108) (26. února 2014) 
č. 42k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (26. února 2014) 
č. 43k volbě předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (26. února 2014) 
č. 44k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie (26. února 2014) 
č. 45k volbě předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie (26. února 2014) 
č. 46k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy (26. února 2014) 
č. 47k volbě předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy (26. února 2014) 
č. 48k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (sněmovní tisk č. 81) (26. února 2014) 
č. 49k návrhu poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 41) (26. února 2014) 
č. 50k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013(sněmovní tisk 94) (26. února 2014) 
č. 52k Informaci o podpořeném financování za rok 2012 (sněmovní tisk 90) (26. února 2014) 
č. 53ke schválení pořadu 7. schůze rozpočtového výboru (26. února 2014) 
č. 54k Informaci České asociace pivovarů a sladoven k problematice spotřebních daní z nápojů (4. března 2014) 
č. 55k Informaci z regionu Plzeňského kraje se zaměřením na ekonomickou situaci (5. března 2014) 
č. 56k Informaci o momentálním stavu státní pokladny (5. března 2014) 
č. 57k Informaci k financování územních samosprávných celků (5. března 2014) 
č. 58k Informaci Unie zástupců vývozců a dovozců lihovin ČR (6. března 2014) 
č. 59ke schválení pořadu 8. schůze rozpočtového výboru (6. března 2014) 
č. 60k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 (sněmovní tisk 112) (9. dubna 2014) 
č. 61k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013 (sněmovní tisk 111) (9. dubna 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)