Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 21k žádosti o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2013 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (11. prosince 2013) 
č. 22k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (11. prosince 2013) 
č. 23k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2013 (11. prosince 2013) 
č. 24ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 (sněmovní tisk č.19) (11. prosince 2013) 
č. 25k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 - Hospodaření veřejných rozpočtů (sešit H) (11. prosince 2013) 
č. 26ke Zprávě České národní banky o inflaci/IV 2013 (11. prosince 2013) 
č. 27ke schválení pořadu 4. schůze rozpočtového výboru (11. prosince 2013) 
č. 28k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 (sněmovní tisk 7) (13. prosince 2013) 
č. 29k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa (13. prosince 2013) 
č. 30k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (sněmovní tisk 6) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 (13. prosince 2013) 
č. 31ke schválení pořadu 5. schůze rozpočtového výboru (13. prosince 2013) 
č. 32k žádosti vládě o informaci k financování národního kulturního pokladu (13. prosince 2013) 
č. 33k záměru zahraničních cest poslanců rozpočtového výboru v roce 2014 (21. ledna 2014) 
č. 34ke zřízení podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy (21. ledna 2014) 
č. 35ke zřízení podvýboru pro daně, cla a loterie (21. ledna 2014) 
č. 36ke zřízení podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (21. ledna 2014) 
č. 37k potvrzení platnosti usnesení, kterými rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny upravil své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období) (21. ledna 2014) 
č. 38ke schválení pořadu 6. schůze rozpočtového výboru (21. ledna 2014) 
č. 39k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 (sněmovní tisk 78) (26. února 2014) 
č. 40k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 73) (26. února 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)