Přijetí zahraničních návštěv

Francie Německo Společné přijetí velvyslance Francouzské republiky v ČR a velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR (5. 3. 2020)


Dne 5. března 2020 předseda zahraničního výboru JUDr. Ondřej Veselý v rámci společné schůzky přijal velvyslance Francouzské republiky v ČR J.E. p. Rolanda Galharague a velvyslance Spolkové republiky Německo J.E. p. Christopha Isranga. Navigace sekce Zahraniční výborISP (příhlásit)