Akce 13. listopadu 2019

Schůze VZ

č. 52 (13. listopadu 2019) 

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 8 (13. listopadu 2019) 
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 7 (13. listopadu 2019) 
VZ - Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
č. 4 (13. listopadu 2019) 

Navigace sekce Výbor pro zdravotnictvíISP (příhlásit)