Stálá zástupkyně PS při EP

STÁLÝ ZÁSTUPCE POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PARLAMENTU

Zástupce Poslanecké sněmovny v Bruselu působí v rámci Parlamentního institutu od 1. dubna roku 2008. Do konce prosince 2009 byla tato funkce úzce spjata s výkonem předsednictví České republiky v Radě a zastoupením v COSAC . Od r. 2010 vykonává v Bruselu pracovník Parlamentního institutu funkci stálého zástupce Poslanecké sněmovny při Evropském parlamentu.
Parlament ČR byl zastoupen v letech 2004 - 2008 u EP pouze Senátem. V současné době jsou zastoupeny obě parlamentní komory, každá jedním zástupcem. Poslaneckou sněmovnu zastupuje od října 2015 Mgr. Eva Tetourová.
Praxe vysílání zástupců národních parlamentů do Bruselu je v současné době standardně využívána, EP poskytuje zástupcům národních parlamentů nezbytné organizační a koordinační zázemí. Historicky prvního zástupce vyslal do Evropského parlamentu v roce 1991 dánský parlament (Folketing). Nyní mají svého zástupce při EP, až na jednu výjimku , všechny členské státy. U dvoukomorových parlamentů dochází k případům společného zastoupení , individuálního zastoupení každé z komor  či zastoupení pouze jedné z komor. Aktuálně jde pouze o horní komory, které nejsou zastoupeny . 

Hlavní funkce stálého zástupce Poslanecké sněmovny při EP:

  • vypracovává týdenní zprávy k evropské agendě; jedná se o stručný přehled nejdůležitějších událostí a témat evropské agendy v aktuálním týdnu; cílem materiálu je upozornit a informovat o klíčových jednáních evropských institucí; tyto zprávy dostávají poslanci vybraných výborů Sněmovny, funkcionáři Sněmovny a zainteresovaní pracovníci Kanceláře Sněmovny;
  • poskytuje rychlé a aktuální informace o záležitostech EU s cílem usnadnit a zefektivnit práci parlamentu týkající se evropských záležitostí; 
  • podává informace o rané fázi rozhodovacího procesu v EU s cílem zlepšit demokratickou kontrolu a politický vliv na rozhodovací proces v EU;
  • prostřednictvím spolupráce s ostatními národními zástupci se podílí na sdílení informací o jednáních a postojích národních parlamentů v záležitostech EU; podporuje oficiální vztahy a přímou spolupráci s ostatními národními parlamenty a institucemi EU;
  • informuje o akcích a iniciativách EP v rámci meziparlamentní spolupráce (společná výborová zasedání, konference, apod.);
  • podílí se na výstupech Parlamentního institutu, které je možno efektivněji zpracovat při přímé spolupráci se stálými zástupci národních parlamentů;
  • poskytuje asistenci členům Parlamentu při návštěvách institutucí EU.


Kontakt:

Mgr. Barbora Tlamychová
Stálá zástupkyně PS PČR při EP

European Parliament
WIE 06 U 024
Rue Wiertz 30/50, 1047 Brussels
GSM CZ: +420 727 807 535
barbora.tlamychova@natparl.ep.europa.eu
ISP (příhlásit)