Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 7. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 99. schůze (od 21. 4. 2021), 105. schůze (od 27. 5. 2021), 108. schůze (od 9. 6. 2021), 111. schůze (od 7. 7. 2021), 112. schůze (od 15. 7. 2021)

Pondělí 12. července 2021

Pod záštitou předsedy podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku Martina Jiránka a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se uskuteční
formou videokonference kulatý stůl na téma
„Problematika pokrytí železničních koridorů signálem
mobilních radiokomunikačních sítí“

od 14.00 hodin


Pod záštitou ústavně právního výboru a poslance Jakuba Michálka se uskuteční
uzavřený kulatý stůl na téma
„Problematika sexuálního násilí“
od 15.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Problematika pokrytí železničních koridorů signálem mobilních radiokomunikačních sítí (12. července 2021, mimo objekty PS)
Ústavně právní výbor
Seminář Problematika sexuálního násilí (12. července 2021, od 15:00)

 

Úterý 13. července 2021

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


111. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 95 (13. července 2021, od 13:00)

 

Středa 14. července 2021


111. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 91 (14. července 2021, 5 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání PS)
Výbor pro sociální politiku
č. 82 - změna termínu, mimořádná (14. července 2021, od 8:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 57 (14. července 2021, od 13:15)
Výbor pro zdravotnictví
č. 95 - online přenos (14. července 2021, od 13:15)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 33 (14. července 2021, od 13:00)

 

Čtvrtek 15. července 2021


112. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:


1. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID-19 v ČR

2. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID-19 v ČR

3. Informace vlády České republiky k aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, pandemickému zákonu a návrhu opatření

4. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Jakuba Michálka, Jana Chvojky, Vojtěcha Filipa, Zbyňka Stanjury, Marka Výborného, Heleny Langšádlové a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1189/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací /sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

6. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 1217/ - prvé čtení

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 1247/ - prvé čtení

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu /sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních /sněmovní tisk 973/ - druhé čtení

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

12. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID-19 v ČR


Pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věry Adámkové pořádá

výbor pro zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi
diskusní fórum na téma

„Multidisciplinární péče o nemocné

v době COVID-19“

od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 30 - odloženo, upravená; změna termínu a místnost (15. července 2021, od 14:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 75 (15. července 2021, od 13:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 57 (15. července 2021, od 8:00)

 

Pátek 16. července 2021


111. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček
se zúčastní zasedání předsedů parlamentů zemí Visegrádské skupiny (V4) v maďarském Fehérvárcsurgó.
Tématy jednání budou ochrana kulturního dědictví a středoevropská identita.


Členové výboru pro evropské záležitosti přijmou
hlavního vyjednávače Albánie pro EU Zefa Maziho

ve 14.00 hodin v místnosti č.23Členové hospodářského výboru a výboru pro evropské záležitosti přijmou
1. místopředsedu EK Franse Timmermanse
v 15.00 hodin v jednací místnosti VEZ, Sněmovní 3

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)