Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 26. 4.  do 2. 5. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 99. schůze (od 21. 4. 2021), 100. schůze (29. 4. 2021 - 29. 4. 2021)

Pondělí 26. dubna 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 27. dubna 2021


Program živého vysílání na sněmovním streamu

11.00 – 11.20 hodin – TK posl. klubů koalice SPOLU (stream 2)

13.00 – 16.00 hodin – Volební výbor (stream 3)


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 40 (27. dubna 2021, od 14:00)
Volební výbor
č. 27 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (27. dubna 2021, od 13:00)
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 18 - účast možná prostřednictvím dálkového připojení (27. dubna 2021, od 13:00)

 

Středa 28. dubna 2021

Program živého vysílání na sněmovním streamu

9.00 – 15.00 hodin – Výbor pro obranu (stream 5)

9.00 – 15.00 hodin – Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (stream 4)

9.30 – 15.30 hodin – Hospodářský výbor (stream 3)

10.00 – 12.00 hodin – Ústavně právní výbor (stream 2)
14.00 – 19.00 hodin – Výbor pro zdravotnictví (stream 1)

15.00 – 18.00 hodin – Kulatý stůl pod záštitou posl. J. Miholy na téma Revize rámcových vzdělávacích programů (stream 4)

13.20 – 13.40 – TK poslankyně H. Aulické Jírovcové a dalších na téma: návrhy na zákaz umisťování dětí do tří let do ústavní péče


Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
a místopředseda výboru Jiří Mihola pořádají
kulatý stůl na téma
„Revize rámcových vzdělávacích programů“
od 15.00 hodin formou videokonference

Pro veřejnost bude zajištěn on-line přenos: STREAM 4 na stránkách www.psp.cz


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 56 - Upravená pozvánka, pouze přizvané veřejnosti (28. dubna 2021, od 9:30)
Ústavně právní výbor
č. 87 - pro poslance a zástupce příslušného resortu (28. dubna 2021, od 10:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 69 - neveřejné jednání (28. dubna 20218, od 8:00)
Výbor pro obranu
č. 45 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (28. dubna 2021, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 76 - změna termínu, veřejnosti nepřístupná (28. dubna 2021, od 7:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 52 - prostřednictvím dálkového přístupu (28. dubna 2021, od 9:00)
Seminář Kulatý stůl - revize rámcových vzdělávacích programů - videokonference (28. dubna 2021, od 15:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 87 - pouze pro poslance, zástupce MZ a pozvané hosty (28. dubna 2021, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 37 - účast možná pouze distanční formou (28. dubna 2021, od 11:00)
Zahraniční výbor
č. 55 - veřejnosti nepřístupná (28. dubna 2021, od 15:00)
Zemědělský výbor
č. 44 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (28. dubna 2021, od 8:30)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 12 (28. dubna 2021, od 8:00)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 13 (28. dubna 2021, od 9:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 16 - neveřejná (28. dubna 2021, od 14:30)

 

Čtvrtek 29. dubna 2021

Program živého vysílání na sněmovním streamu

od 8.40 hodin – Tk poslaneckých klubů (stream 2)

od 9.00 hodin – 100. schůze PS (stream 1)


100. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

1. Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

2. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

3. Návrh poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky, Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 54 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (29. dubna 2021, od 8:00)
ORGV - Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
č. 7 (29. dubna 2021, od 13:00)
VSR - Podvýbor pro regiony v transformaci
č. 5 - jednání neveřejné (29. dubna 2021, od 13:00)

 

Pátek 30. dubna 2021

Případné akce budou upřesněny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 52 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (30. dubna 2021, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 7 - výhradně formou videokonference (30. dubna 2021, mimo objekty PS)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)