Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 3. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 87. schůze (2. 3. 2021 - 25. 3. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 92. schůze (24. 3. 2021 - 24. 3. 2021), 93. schůze (26. 3. 2021 - 27. 5. 2021), 94. schůze (26. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Pondělí 22. března 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 23. března 2021

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


87. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.91. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.30 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

2. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1144/ - prvé čtení

3. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - prvé čtení

4. Návrh poslanců Jiřího Běhounka a Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení

5. Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

7. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

8. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

9. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček slavnostně předá osvědčení o zvolení poslancem Liborovi Hoppe
ve 13.45 hodin v prostorách předsedy PS


Poslankyně Monika Červíčková pořádá
"Kulatý stůl o podpoře dostupného bydlení"
formou videokonference – Stream 3
od 9.30 hodin

Tisková konference poslankyně Moniky Červíčkové po skončení kulatého stolu se uskuteční v 15.00 hodin v novinářském atriu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 84 - přístupná pouze poslancům, zástupcům MZ a pozvaným (23. března 2021, od 13:15)
Volební komise
č. 28 (23. března 2021, od 13:30)

 

Středa 24. března 2021


87. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


92. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 18.30 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Lukáše Koláříka, Marka Výborného, Jana Hrnčíře, Hany Aulické Jírovcové, Dominika Feriho a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1174/ – prvé čtení podle § 90 odst. 2


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 40 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (24. března 2021, od 13:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 68 - veřejnosti nepřístupná (24. března 2021, od 8:00)
VSP - Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
č. 7 - nový termín (24. března 2021, mimo objekty PS)
VSR - Podvýbor pro regiony v transformaci
č. 3 (24. března 2021, od 13:30)

 

Čtvrtek 25. března 2021


87. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Pátek 26. března 2021


93. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:
1. Národní plán obnovy
2. Operační programy a čerpání peněz z fondů Evropské unie pro období 2021–2027

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)