Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 2. 2020

Pondělí 17. února 2020

Ve dnech 16. - 23. února uskuteční předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček oficiální návštěvu Thajského království a Laoské lidově demokratické republiky. Na cestě jej bude doprovázet ministr životního prostředí ČR Richard Brabec a podnikatelská mise organizovaná Hospodářskou komorou ČR.

V obou zemích jsou na programu jednání s nejvyššími představiteli vlády
a parlamentů, dále podnikatelská fóra a jednání s rezortními ministry. V Thajsku, které je významným partnerem ČR v jihovýchodní Asii, bude Radek Vondráček hovořit s předsedou Národního shromáždění, Senátu, s předsedou vlády Thajského království, s ministrem pro přírodní zdroje a životní prostředí. V Laosu se program soustředí na oživení vztahů mezi oběma zeměmi, které perspektivně nabízejí našim podnikům spolupráci například v infrastruktuře a v technologiích životního prostředí. Předseda Radek Vondráček bude jednat s prezidentem
a s předsedou vlády Laosu a vládními ministry pro přírodní zdroje a životní prostředí, energetiky a těžebního průmyslu, setká se s předsedkyní Národního shromáždění a s guvernérem provincie Luang Prabang.


Členové Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie T. Kohoutek,
Z.
Majerová Zahradníková a M. Oborná se ve dnech 16. – 21. února
v New Yorku zúčastní parlamentního slyšení Meziparlamentní unie při OSN.


Členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO
J. Hájek, J. Farský, J. Lipavský a R. Králíček se ve dnech 16. - 19. února v Bruselu zúčastní s polečného zasedání politického výboru, výboru pro obranu
a bezpečnost a výboru pro hospodářství a bezpečnost.


Pod záštitou místopředsedy výboru pro evropské záležitosti Františka Kopřivy
se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
výtvarných prací dětí základních a středních škol

Tibet očima dětí

od 15.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

Výstavu připravil Spolek Lungta.

 

Úterý 18. února 2020


Poslanci Ondřej Benešík, Adam Kalous, Jaroslav Kytýr, Jan Skopeček, Jana Pastuchová, Lenka Dražilová se v e dnech 18. – 19. února v Bruselu zúčastní Meziparlamentní konference ke stabilitě, ekonomické spolupráci a řízení EU.


Pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové
se uskuteční seminář na téma

„Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“

od 9.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. 7/19


Pod záštitou zemědělského výboru a ve spolupráci s CzecHemp
pořádá poslanec Radek Holomčík
seminář na téma
Potenciál konopí“

od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslance Marka Nováka se uskuteční
seminář na téma
„Setkání k mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu“
od 13.00 hodin v místnosti č. 108

Seminář je určen poslancům, zvaným hostům a novinářům.Pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové
se uskuteční kulatý stůl na téma
„Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století?“
od 15.00 hodin v místnosti č. 49K, Sněmovní 1


Pod záštitou místopředsedy výboru pro obranu Josefa Hájka se uskuteční
slavnostní setkání
s výstavou fotografií cestovatelů

Hanzelka + Zikmund a Zikmund100

Expedice Z101 – Po stopách Zikmunda a Hanzelky

od 14.00 hodin ve Dvoraně Poslanecké sněmovny,
vchod z M alostranského nám. 7/19

Součástí slavnostního setkání je představení nového projektu Expedice Z101. Tato výprava napříč africkým a americkým kontinentem začne 22. 4. 2020, přesně 73 let poté, co se na stejnou cestu vydali J. Hanzelka a M. Zikmund. Jejím cílem je podpora a budování obchodních vztahů mezi Českou republikou a jmenovanými kontinenty. A také objevení a prostřednictvím fotografií a filmu zdokumentování míst zachycených před desetiletími H+Z.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody (18. února 2020, od 9:00)
Seminář Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století? (18. února 2020, od 17:00)
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 8 (18. února 2020, mimo objekty PS)
PV - Podvýbor pro svobodu slova a média
č. 11 (18. února 2020, od 12:00)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
č. 9 (18. února 2020, od 14:00)

 

Středa 19. února 2020


Slavnostní slib do rukou 1. místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa složí nově zvolený Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček
ve 12.00 hodin v kanceláři místopředsedy PS


Členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě K. Maříková, P. Plzák, J. Hájek
se ve dnech 19. – 22. února ve Vídni zúčastní zimního zasedání PS OBSE.


Poslanec Vít Kaňkovský pořádá
odborný seminář na téma

„Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál
a zaměstnávání lidí 55+“

od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Stálá komise pro Ústavu České republiky (SKÚČR)

od 12.30 hodin v místnosti č. 55


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 38 (19. února 2020, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 43 (19. února 2020, od 15:00)
Výbor pro obranu
č. 30 (19. února 2020, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 31 (19. února 2020, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 56 (19. února 2020, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 24 (19. února 2020, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 32 (19. února 2020, od 8:30)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 8 (19. února 2020, od 15:30)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 18 (19. února 2020, od 12:30)

 

Čtvrtek 20. února 2020


1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip
přijme zástupce vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2019

v 11.00 hodin v místnosti č. 120


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík přijme komisařku pro vnitřní věci Evropské komise Ylvu Johanssonovou

ve 13.30 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Pod záštitou poslanců Patrika Nachera a Mariana Jurečky se uskuteční

seminář Energetického regulačního úřadu

Novela energetického zákona: Stop energetickým šmejdům

od 15.00 hodin v místnosti č. 106

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

od 14.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 55 (20. února 2020, od 13:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 33 (20. února 2020, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 46 (20. února 2020, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 34 (20. února 2020, od 9:30)
Zahraniční výbor
č. 40, upravená (20. února 2020, mimo objekty PS)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 7 (20. února 2020, od 13:00)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 13 (20. února 2020, od 10:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 15 (20. února 2020, od 14:30)

 

Pátek 21. února 2020


Podvýbor rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy pořádá seminář
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 12 (21. února 2020, od 9:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)