Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 6. 2020


Probíhající schůze: 99. schůze (od 21. 4. 2020), 52. schůze (23. 6. 2020 - 23. 6. 2020)

Pondělí 22. června 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 23. června 2020

Během dne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


52. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - zkrácené jednání


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 21 - upravená pozvánka (23. června 2020, 10 minut po skončení 52. schůze PS)
VZ - Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
č. 12 (23. června 2020, od 13:45)

 

Středa 24. června 2020


Slyšení kandidátů nominovaných na volbu

na 2 členy Rady Českého rozhlasu

od 11.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Z důvodu přijatých opatření v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je slyšení kandidátů pro veřejnost uzavřeno. Slyšení je možné sledovat živě na streamu Poslanecké sněmovny na www.psp.cz .


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 43 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (24. června 2020, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 41 - veřejnosti nepřístupná (24. června 2020, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 64 - změna programu (24. června 2020, od 10:00)
Volební výbor
č. 22 - veřejnosti nepřístupná (24. června 2020, od 15:30)
Slyšení Slyšení kandidátů na volbu členů RČRo - veřejnosti nepřístupné, zpřístupněno vysíláním na psp.cz (24. června 2020, od 11:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 52 (24. června 2020, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 35 - veřejnosti nepřístupné (24. června 2020, v 11.30 hod. 5. Odjezd na exkurzi do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu)
Výbor pro zdravotnictví
č. 66 (24. června 2020, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 29 - neveřejná (24. a 25. června 2020, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 37 (24. června 2020, od 8:00)
UPV - Finanční podvýbor
č. 6 - neveřejná (24. června 2020, od 9:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
č. 12 (24. června 2020, nebo 10 min. po skončení Výboru pro zdravotnictví)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 7 (24. června 2020, od 14:00)
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 10 (24. června 2020, od 11:00)

 

Čtvrtek 25. června 2020

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
od 14.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 63 (25. června 2020, od 13:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 39 - neveřejná (25. června 2020, od 9:30)
Výbor pro sociální politiku
č. 54 - neveřejná (25. června 2020, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 41 - veřejnosti nepřístupná (25. června 2020, od 11:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 29 - neveřejná (24. a 25. června 2020, od 11:00)
Zahraniční výbor
č. 46 - veřejnosti nepřístupná (25. června 2020, od 9:00)
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 5 (25. června 2020, od 13:30)
č. 5 - upravená pozvánka (25. června 2020, od 15:00)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 10 (25. června 2020, od 14:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 16 (25. června 2020, od 15:00)

 

Pátek 26. června 2020

Případné akce budou upřesněny.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 42 (26. června a 3. července 2020, od 9:00)
č. 42, upravená (26. června a 3. července 2020, v 9:00 a v 8:30)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)