Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 6. 2020


Probíhající schůze: 49. schůze (26. 5. 2020 - 19. 6. 2020), 51. schůze (18. 6. 2020 - 18. 6. 2020)

Pondělí 15. června 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 16. června 2020

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


49. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 31 (16. června 2020, od 12:30)
Rozpočtový výbor
č. 40, 2. část (16. června 2020, od 8:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 12 (16. až 18. června 2020, mimo objekty PS)
Volební komise
č. 25 (16. června 2020, od 13:30)

 

Středa 17. června 2020


49. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

od 13.00 hodin (5 min. po skončení dopoledního jednání PSP) v místnosti č. 103B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 12 (16. až 18. června 2020, mimo objekty PS)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 13 - neveřejná (17. června 2020, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 28 (17. června 2020, 5 min. po skončení dopoledního jednání PS)

 

Čtvrtek 18. června 2020


51. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

2. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

3. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

5. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení

6. Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

7. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika , Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení

8. Informace vlády o ochraně klimatu


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 78. výročí boje československých parašutistů

v 10.00 hodin, chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 51 (18. června 2020, od 13:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 12 (16. až 18. června 2020, mimo objekty PS)
HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 15 (18. června 2020, od 13:30)

 

Pátek 19. června 2020


49. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)