Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 6. do 12. 4. 2020


Probíhající schůze: 43. schůze (7. 4. 2020 - 7. 4. 2020), 44. schůze (7. 4. 2020 - 9. 4. 2020), 46. schůze (9. 4. 2020 - 9. 4. 2020)

Pondělí 6. dubna 2020


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 39 - neveřejná (6. dubna 2020, od 16:00)
Rozpočtový výbor
č. 37 - veřejnosti nepřístupná, pokračování (6. dubna 2020, od 13:00)
Ústavně právní výbor
č. 57 - neveřejná (6. dubna 2020, od 15:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 35 - neveřejná (6. dubna 2020, od 17:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 35 - neveřejná (6. dubna 2020, od 16:45)

 

Úterý 7. dubna 2020


43. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 10.00 hodin
podle § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu.


V návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze,

svolávám
44. schůzi Poslanecké sněmovny
10 minut po skončení 43. schůze Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

Zákony - zkrácené jednání

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání

2. Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 798/ - zkrácené jednání

3. Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů /sněmovní tisk 803/ - zkrácené jednání

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 806/ - zkrácené jednání

5. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu /sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

6. Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 808/ - zkrácené jednání

7. Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - zkrácené jednání

8. Vládní návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 810/ - zkrácené jednání

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - zkrácené jednání

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/ - zkrácené jednání

11. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání

13. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/ - zkrácené jednání

14. Vládní návrh o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/ - zkrácené jednání

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 817/ - zkrácené jednání

Zákony - vrácené Senátem

16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/5/ - vrácený Senátem

17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 530/5/ - vrácený Senátem

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 580/5/ - vrácený Senátem

Další bod

19. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové


46. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena 10 minut po skončení 44. schůze Poslanecké sněmovny

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance , ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení.

Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

od 8.00 hodin v místnosti č. 103B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 31 (7. dubna 2020, 5 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání)
Výbor pro sociální politiku
č. 48 - neveřejná, změna termínu (7. dubna 2020, od 7:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 34 - neveřejná (7. dubna 2020, od 7:30)
Výbor pro zdravotnictví
č. 59 - neveřejná (7. dubna 2020, od 7:15)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 17 (7. dubna 2020, od 9:30)

 

Středa 8. dubna 2020


Bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 58 - neveřejná (8. dubna 2020, od 8:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 36 - neveřejná (8. dubna 2020, od 8:00)

 

Čtvrtek 9. dubna 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Pátek 10. dubna 2020

Velký pátek

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)