Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 11. 2019

Pondělí 11. listopadu 2019


Ve dnech 10. – 13. listopadu se předseda výboru pro evropské záležitosti
Ondřej Benešík zúčastní národní poutě do Vatikánu.


Ve dnech 11. – 14. listopadu navštíví Dánsko delegace výboru pro sociální politiku vedená předsedkyní výboru Janou Pastuchovou (posl. O. Richterová, l. Dražilová a M. Rutová).
Z programu: jednání s vedoucí mezinárodního oddělení a experty, za účasti zástupce ministerstva vnitra a sociálních záležitostí, pracovní oběd s předsedkyní výboru pro vnitro a sociální záležitosti a poslanci z výborů pro rovné příležitosti a pro zaměstnanost, jednání v Jobcentru Valby, návštěva Gellerupplanen – sociálně problematické lokality a jednání se zástupci samosprávy Aarhusu a s policejním komisařem.


Ve dnech 11. – 15. listopadu navštíví Černou Horu a Srbsko delegace výboru pro evropské záležitosti vedená předsedou a místopředsedou výboru Ondřejem Benešíkem (pouze část cesty) a Přemyslem Mališem

(posl. F. Kopřiva a J. Valenta).
Z programu: Černá Hora – přijetí u předsedy Parlamentu Černé Hory, jednání se členy výboru pro integraci do EU, výboru pro mezinárodní vztahy a krajany a výboru pro bezpečnost a obranu, přijetí u ministra zahraničních věcí a u hlavního vyjednavače Černé Hory s EU a jednání na Ministerstvu ekonomiky
Srbsko (13. 11.) – jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí.


Pod z áštit o u předsedy Poslanecké sněmovny Rad ka Vondráč ka
a zahraniční ho výbor u PS připravilo Velvyslanectví Norského království v ČR
ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR
slavnostní zahájení výstavy
Fondy EHP a Norska – 15 let v České rep
ublice
od 16.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 12. listopadu 2019


Pod záštitou poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy a Marka Výborného pořádá Nadační fond Modrá rybka
6. ročník Dětské konference
od 9.00 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny


Pod záštitou zemědělského výboru se uskuteční
kulatý stůl na téma
„Řešení problematiky dvojí kvality potravin
v novele zákona o potravinách“

od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Veřejné slyšení k „Petici za posílení práv společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových jednotek“ (č. 8/P/2019)
Zpravodaj: poslanec S. Blaha

od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Tisková konference místopředsedkyně školského výboru a předsedkyně
SK pro Ústavu ČR Kateřiny Valachové, zaměstnavatelských svazů a odborové centrály k investicím do vzdělání a konkurenceschopnosti ČR
se uskuteční od 11.00 hodin v novinářském atriu PS


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 25 (12. listopadu 2019, od 14:30)
Výbor pro obranu
č. 28 (12. a 13. listopadu 2019, mimo objekty PS)
Zemědělský výbor
Seminář Řešení problematiky dvojí kvality potravin v novele zákona o potravinách (12. listopadu 2019, od 14:00)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 7 (12. listopadu 2019, od 9:30)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 21 (12. listopadu 2019, mimo objekty PS)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 11 (12. listopadu 2019, od 14:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 21 (12. listopadu 2019, mimo objekty PS)

 

Středa 13. listopadu 2019


Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu pořádá
vzdělávací seminář
pro pedagogy
„Parlament a sametová revoluce“
od 9.00 hodin v Informačním středisku PS, vchod z Malostranského nám. č. 6/18


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka pořádá
Kancelář Poslanecké sněmovny
slavnostní zahájení výstavy
„O slovo se hlásí…Od listopadu ke svobodným volbám“
od 16.00 hodin ve foyeru jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
od 13.00 hodin v místnosti č. 103B

Stálá komise pro Ústavu České republiky společně se
Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 35 (13. listopadu 2019, od 9:30)
Ústavně právní výbor
č. 51 (13. listopadu 2019, od 10:30)
Výbor pro obranu
č. 28 (12. a 13. listopadu 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 26 (13. listopadu 2019, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 52 (13. listopadu 2019, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 22 (13. listopadu 2019, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 28 (13. a 14. listopadu 2019, od 8:30)
UPV - Finanční podvýbor
č. 5 (13. listopadu 2019, od 9:00)
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 8 (13. listopadu 2019, od 11:30)
VZ - Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
č. 4 (13. listopadu 2019, od 9:00)
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 4 (13. a 14. listopadu 2019, mimo objekty PS)
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 7 (13. listopadu 2019, 10 minut po skončení Výboru pro zdravotnictví)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 15 (13. listopadu 2019, od 13:00)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 16 (13. listopadu 2019, od 15:00)

 

Čtvrtek 14. listopadu 2019


Pod záštitou místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka pořádá místopředseda podvýboru pro lesní hospodářství Radek Holomčík a předseda podvýboru pro podnikatelské prostředí Vojtěch Munzar ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze
a Fakultou lesnickou a dřevařskou Mendelovy univerzity v Brně
seminář na téma
„Dřevo – strategická surovina českého průmyslu
aneb
současný trend, potenciál a možnosti využívání dřeva
v České republice a ve světě“

od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou předsedy výboru pro bezpečnost Radka Kotena a člena výboru pro bezpečnost Tomáše Vymazala pořádá Poslanecký klub České pirátské strany ve spolupráci se spolkem Šalamoun

odbornou konferenci:

Problematika pachových stop

od 9.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

od 15.00 hodin v místnosti č. 105B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 24 (14. listopadu 2019, od 8:30)
Organizační výbor
č. 48 (14. listopadu 2019, od 13:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 29 (14. listopadu 2019, od 8:00)
č. 29, upravená (14. listopadu 2019, od 8:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 42 (14. listopadu 2019, od 14:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 29 (14. listopadu 2019, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 28 (13. a 14. listopadu 2019, od 8:30)
HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 13 (14. listopadu 2019, od 9:00)
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 11 (14. listopadu 2019, od 11:30)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 7 (14. listopadu 2019, od 13:30)
č. 6 (14. listopadu 2019, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 6 (14. listopadu 2019, od 10:30)
č. 5 (14. listopadu 2019, od 9:00)
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 4 (13. a 14. listopadu 2019, mimo objekty PS)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 6 (14. listopadu 2019, od 15:00)

 

Pátek 15. listopadu 2019

Akce budou upřesněny.


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček pořádá


Slavnostní koncert
k 30. výročí
listopadových událostí roku 1989


v neděli 17. listopadu od 20.30 hodin v Divadle Hybernia

Úvodní slovo přednese předseda Poslanecké sněmovny
Radek Vondráček a předseda Senátu Jaroslav Kubera.


Mezi pozvanými jsou zástupci parlamentů zemí Visegrádské čtyřky
a čelní představitelé České republiky.

Vystoupí mj. Rozhlasový Big Band Gustava Broma pod vedením šéfdirigenta Vladimíra Valoviče, cimbálovka, čeští i zahraniční folklorní umělci.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 14 (15. listopadu 2019, od 9:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)