Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 28. 10.  do 3. 11. 2019


Probíhající schůze: 37. schůze (1. 11. 2019 - 8. 11. 2019)

Pondělí 28. října 2019

Státní svátek

Ve dnech 27. října – 6. listopadu navštíví delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Čínskou lidovou republiku (posl. Karel Rais, Tereza Hyťhová, Věra Procházková a Jan Richter ).
Z programu
: jednání na Ministerstvu školství, návštěva Sotio, jednání na univerzitě Tsinghua o česko-čínské spolupráci ve vědě, setkání s místopředsedou výboru pro vzdělání Národního lidového kongresu Číny a prezidentem Tsinghua university, přijetí rektorem Technologického institutu Pekingu, návštěva University cizích jazyků v Dalianu, prohlídka Chengdu Institute of Sichuan International Studies University, university Xihua a zdravotní školy v Chengdu.Poslankyně Monika Oborná se ve dnech 27. – 28. října ve Finsku zúčastní setkání zemědělských výborů parlamentů členských států EU k tématu společné zemědělské politiky po roce 2020.

 

Úterý 29. října 2019


Společné pracovní jednání předsedů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka
a Národní rady SR Andreje Danka, vedení kontrolního výboru PSP ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a vedení Nejvyššího kontrolního úřadu SR
od 10.30 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: 10.25 hodin

Témata k jednání:

· vzájemná spolupráce Kontrolního výboru PSP ČR s NKÚ,

· podpora zřízení Kontrolního výboru v NR SR,

· rozšíření kompetencí NKÚ ČR,

· vzájemná spolupráce NKÚ ČR a NKÚ SR.

Tisková konference po tomto jednání se uskuteční
od 11.40 hodin v prostorách Kanceláře předsedy PS


Pod záštitou předsedy poslaneckého klubu Pirátské strany Jakuba Michálka
se uskuteční seminář na téma
„Rekodifikace stavebního práva – cesta formou
regulačního plánu“

od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedkyně výboru Věry Adámkové pořádá
kulatý stůl na téma
„Průvodce českým zdravotnictvím pro seniory“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou zemědělského výboru a ve spolupráci s organizací Svoboda zvířat pořádá poslanec Radek Holomčík
seminář na téma

Využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech v ČR“

od 10.00 hodin v místnosti č. 106


Pod záštitou místopředsedy zahraničního výboru Jiřího Kobzy se uskuteční
představení knihy
legendy české žurnalistiky, publicistiky a literatury faktu
Milana Syručka
„Jak se listopad stal jarem: Zpověď účastníka událostí,
které změnily režimy“

od 10.30 hodin v místnosti č. 23


Pod záštitou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pořádá Akademie věd ČR ve dnech 29. října – 8. listopadu
výstavu na téma
„Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“
v Atriu Poslanecké sněmovny

Vernisáž se uskuteční 4. listopadu od 16.00 hodin po skončení stejnojmenné odborné konference, kterou výstava doprovází.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 24 (29. října 2019, od 14:00)
Volební výbor
č. 17 (29. října 2019, od 14:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Průvodce českým zdravotnictvím pro seniory (29. října 2019)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 12 (29. října 2019, od 14:00)

 

Středa 30. října 2019


36. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Členové výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Martin Baxa, Marcela Melková a Antonín Staněk přijmou delegaci
výboru pro kulturu a média Národního shromáždění Bulharské republiky vedenou předsedou výboru Vezhdi Rashidovem

v 11.30 hodin v místnosti č. 106


Předseda ústavně právního výboru Marek Benda přijme delegaci Stálého výboru pro státní a právní záležitosti Národního shromáždění Arménské republiky vedenou místopředsedkyní výboru Annou Karapetyanovou
v 17.00 hodin v místnosti č. 55


Pod záštitou zemědělského výboru se uskuteční
odborný seminář na téma
„Budoucnost naší krajiny: co ještě nevíte
o pozemkových úpravách?“

od 15.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pořádá
seminář na téma
„Budoucnost maturit v ČR“
od 14.30 hodin v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 34 (30. října 2019, od 14:30)
Rozpočtový výbor
č. 31, Varianta 1 (30. října 2019, od 14:30)
č. 31, Varianta 2 (30. října 2019, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 37 (30. října 2019, od 14:05)
Výbor pro obranu
č. 27 (30. října 2019, od 14:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Seminář Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019, od 13:30)
Seminář Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019, od 14:30)
Výbor pro zdravotnictví
č. 51 (30. října 2019, od 14:30)
Zemědělský výbor
Seminář Budoucnost naší krajiny: co ještě nevíte o pozemkových úpravách? (30. října 2019, od 15:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
č. 10 (30. října 2019, od 8:15)
VZP - Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
č. 5 (30. října 2019, od 15:00)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 15 (30. října 2019, od 15:00)

 

Čtvrtek 31. října 2019


Pod záštitou předsedy vlády ČR Andreje Babiše, ministryně spravedlnosti
Marie Benešové a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pořádá
p ředseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher
konferenci na téma
„Šmejdi a jejich byznys“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Tisková konference po skončení konference se uskuteční
od 13.00 hodin v novinářském atriu


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala
a ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a nadace neziskovky.cz. se uskuteční

kulatý stůl
k roli, financování a veřejnému obrazu neziskových organizací

od 15.00 hodin v místnosti č. 108

Kulatý stůl se koná za účasti zástupkyň a zástupců politických stran napříč politickým spektrem, neziskových organizací z různých oblastí jejich působení a osobností neziskového sektoru.


Pod záštitou zemědělského výboru a ve spolupráci s Mafraevents se uskuteční
seminář na téma
„Klecový chov hospodářských zvířat“
od 9.00 hodin v místnosti č. 108

Tisková konference předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věry Adámkové na téma „Zdraví 2030“ se uskuteční od11.00 hodin v novinářském atriu PS.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 23 (31. října 2019, od 8:00)
Ústavně právní výbor
č. 50 (31. října 2019, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 28 (31. října 2019, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 38 (31. října 2019, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 28 (31. října 2019, od 9:00)
Zahraniční výbor
č. 36 (31. října 2019, od 9:00)
Zemědělský výbor
Seminář Klecový chov hospodářských zvířat (31. října 2019, od 9:00)

 

Pátek 1. listopadu 2019


37. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - třetí čtení.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)