Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 30. 9.  do 6. 10. 2019

Pondělí 30. září 2019


Poslanci Radim Fiala, Vojtěch Munzar, Jan Bauer, Jiří Dolejš, Adam Kalous
a Jan
Skopeček se ve dnech 29. září – 1. října v Helsinkách zúčastní meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii, pořádané v rámci finského předsednictví v Radě EU.


Členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy M. Němcová, O. Benešík , A. Gajdůšková, F. Kopřiva, J. Kobza, J. Kytýr,
P. Staněk a J. Valenta se ve dnech 30. září - 4. října ve Štrasburku zúčastní
4. části Plenárního zasedání PS RE.


Ve dnech 30. 9. – 2. 10. navštíví Slovenskou republiku delegace ústavně právního výboru vedená předsedou výboru Markem Bendou
( posl. J. Michálek, P. Blažek, T. Malá a F. Navrkal).

Z programu: setkání s ředitelem Útvaru hodnoty za peníze Ministerstva financí SR a s ředitelem Odboru hodnocení veřejných výdajů bezpečnosti a provozu veřejné správy MF SR, přijetí ministrem spravedlnosti, generálním prokurátorem, předsedou ústavně právního výboru NR, setkání s prezidentem Slovenské komory exekutorů a s generálním ředitelem Sboru vězeňské a justiční stráže, společné jednání delegací ústavně právních výborů PSP ČR a NR SR, delegací mandátového a imunitního výboru Senátu a PSP ČR, mandátového a imunitního výboru NR SR a výboru NR SR pro neslučitelnost funkcí.


Ve dnech 30. 9. – 4. 10. navštíví Bosnu a Hercegovinu delegace výboru pro životní prostředí vedená předsedkyní výboru Danou Balcarovou
( posl. M. Pěnčíková, J. Holík a J. Kott).
Z programu:
jednání delegace se zástupci parlamentu Federace BA - Výbor pro územní plánování, ekologii a stavebně komunální záležitosti a Výbor pro hospodářství, vodohospodářství a lesnictví (SU), přijetí na Ministerstvu pro zahraniční obchod a ekonomické vztahy a Federálním Ministerstvu pro životní prostředí a cestovní ruch, jednání se zástupci Národního shromáždění RS.


Pod záštitou poslance Pavla Žáčka
a ve spolupráci s Centrem pro bezpečnostní analýzy a prevenci se uskuteční
seminář na téma

„Česko-americké vztahy v oblasti bezpečnosti a obrany“

Akce se koná v souvislosti s 20. výročím vstupu ČR do NATO
a 70. výročím založení NATO
od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslance Jana Bartoška pořádá Organizačně správní institut

seminář na téma
„Využití institutu nekalé soutěže při ochraně spotřebitele“
od 15.00 hodin v místnosti č. 114J, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 9 (30. září a 1. října 2019)

 

Úterý 1. října 2019


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček přijme
poslankyni Spolkového sněmu Renatu Altovou

ve 14.30 hodin v místnosti č. 120


Ve dnech 1. – 3. října navštíví Slovenskou republiku společná delegace mandátového a imunitního výboru PS a Senátu
( posl. S. Grospič, S. Berkovec a M. Výborný).

Z programu: společné jednání delegací ústavně právních výborů PS ČR
a Národní rady SR, delegací mandátového a imunitního výboru Senátu a PS, mandátového a imunitního výboru NR SR a výboru NR SR pro neslučitelnost funkcí, setkání se zástupci Úřadu státní komise Ministerstva vnitra a jednání se státní tajemnicí Ministerstva spravedlnosti.


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedkyně výboru Věry Adámkové
a za účasti vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka
a ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama pořádá
konferenci na téma
„Notifikované osoby v ČR a nová legislativa podle MDR“
od 9.30 hodin v místnosti č. 106

Tisková konference předsedkyně výboru pro zdravotnictví V. Adámkové
a vicepremiéra vlády ČR a ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka
se uskuteční od 10.00 hodin v novinářském atriu.


Pod záštitou poslance Františka Elfmarka pořádá výbor pro životní prostředí
seminář na téma
„Odpady a oběhové hospodářství“
od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Poslanec Jan Farský pořádá
seminář
p latformy Starostové starostům
Obce proti suchu
praktické zkušenosti starostů
od 9.15 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Veřejné slyšení k petici č. 11/P/2019 za záchranu domácí péče

„Doma je doma“ (38 261 podpisů) Zpravodajka: poslankyně E. Matyášová

od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 23 (1. října 2019, od 13:30)
Výbor pro obranu
č. 26 (1. - 2. 10. 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 27 (1. - 3. 10. 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
č. 49 (1. října 2019, mimo objekty PS)
Seminář Notifikované osoby v ČR a nová legislativa podle MDR (1. října 2019, od 9:00)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Odpady a oběhové hospodářství (1. října 2019, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
č. 6 (1. října 2019, mimo objekty PS)
PV - Podvýbor pro svobodu slova a média
č. 9 (1. října 2019, od 11:00)
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 9 (30. září a 1. října 2019)

 

Středa 2. října 2019


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček navštíví ve dnech 2. – 3. října Srbskou republiku.
Bude jednat s prezidentem Aleksandarem Vučićem a předsedkyní Národního shromáždění Srbské republiky Majou Gojković, s předsedkyní vlády Anou Brnabić a setká se se členy parlamentní skupiny přátel ČR.


Místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Olga Richterová, místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal a členka výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Eva Fialová pořádají
konferenci na téma
„Zkušenosti obcí se sociální prací a službami v oblasti bydlení“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedy podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů Davida Kasala pořádá výbor pro zdravotnictví
seminář na téma

„ Screening sluchu novorozenců“

od 11.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. 7/19


Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
pod záštitou místopředsedy výboru Jiřího Miholy pořádá
seminář na téma
„Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR“

Co je nutné udělat pro kvalitní přípravu učitelů a prestiž učitelského povolání
od 15.00 hodin v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 33 (2. října 2019, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 29 (2. října 2019, od 9:30)
Výbor pro obranu
č. 26 (1. - 2. 10. 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 25 (2. října 2019, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 27 (1. - 3. 10. 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Screening sluchu novorozenců (2. října 2019)
Zemědělský výbor
č. 27 (2. října 2019, od 8:30)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 14 (2. října 2019, mimo objekty PS)

 

Čtvrtek 3. října 2019


Členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Karla Maříková, Josef Hájek, Pavel Plzák a Zdeněk Ondráček se ve dnech 3. – 7. října v Marrákeši zúčastní
18. podzimního zasedání PS OBSE.


Pod záštitou místopředsedy ústavně právního výboru Jana Chvojky
se uskuteční kulatý stůl na téma
„Veřejné sbírky v české legislativě“
o d 10.00 hodin v zasedací místnosti č. F 109, vchod z Malostranského nám. 19/7


Pod záštitou předsedy hospodářského výboru Radima Fialy pořádá
Hospodářská komora České republiky
seminář na téma
„Budoucnost české energetiky ve světle

volebních programů politických stran II.“
od 14.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka
se uskuteční slavnostní zakončení výstavy
„Národní geoparky České republiky“

od 14.00 hodin ve Dvoraně PS, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Veřejné sbírky v české legislativě (3. října 2019, od 10:00)
Kontrolní výbor
č. 22 (3. října 2019, od 9:00)
č. 22, upravená (3. října 2019, od 9:00)
Organizační výbor
č. 45 (3. října 2019, od 13:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 27 (3. října 2019, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 37 (3. října 2019, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 27 (1. - 3. 10. 2019, mimo objekty PS)
Zahraniční výbor
č. 34 (3. října 2019, od 9:30)
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 8 (3. října 2019, od 8:00)

 

Pátek 4. října 2019


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík přijme
generálního ředitele Evropské komise pro rozpočet Gerta Jana Koopmana

v 11.15 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské a ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a Konrad- Adenauer - Stiftung se uskuteční
konference na téma
„Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)