Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. 4.  do 5. 5. 2019

Pondělí 29. dubna 2019


Delegace výboru pro evropské záležitosti vedená předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem navštíví ve dnech 27. dubna – 6. května Mexiko a USA (posl. O. Benešík, O. Veselý, J. Bžoch a J. Skopeček).
Z programu:
Mexiko – návštěva Poslanecké sněmovny a přijetí předsedy
R. Vondráčka mexickým protějškem, jednání se členy zahraničního výboru, výboru pro ekonomiku, obchod a konkurenceschopnost, výboru pro migrační záležitosti, výboru pro práci a sociální otázky, návštěva Senátu a přijetí předsedy PS předsedou Senátu mexického Kongresu, setkání s ředitelem Kanceláře Vysoké komisařky OSN pro lidská práva
Miami – jednání s představiteli Florida Enterprise a Florida International University.


Delegace ústavně právního výboru vedená předsedou Markem Bendou navštíví ve dnech 28. dubna – 2. května Arménii (posl. T. Malá, J. Hrnčíř
a J. Bartošek).
Z programu
: přijetí předsedou Národního shromáždění, jednání se členy Stálého výboru pro státní a právní záležitosti NS, přijetí předsedou Ústavního soudu
a prezidentem nejvyššího soudního dvora, jednání s veřejným ochráncem práv
a generálním prokurátorem, setkání s předsedou Správního soudu, přijetí ministrem spravedlnosti.


Delegace rozpočtového výboru vedená 1. místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem navštíví ve dnech 28. dubna – 3. května Turecko (posl. M. Vostrá, K. Rais, P. Juříček a P. Venhoda).
Z programu:
jednání s předsedou výboru pro průmyslovou spolupráci, energetiku, informatiku a nové technologie a s předsedou rozpočtového výboru Velkého národního shromáždění Turecka, přijetí starostou Ankary, jednání na Ministerstvu energetiky, setkání s představiteli DDBK-centrální dohledová instituce nad bankovním sektorem Turecka, se zástupci istanbulské radnice, se členy Rady pro ekonomickou spolupráci a prohlídka elektrárny Adularya.


Delegace zahraničního výboru vedená předsedou Lubomírem Zaorálkem navštíví ve dnech 29. dubna – 2. května Jordánsko.

Z programu: přijetí předsedou Parlamentu a jednání se členy partnerského výboru, jednání s ministrem pro politické a parlamentní záležitosti, přijetí u ředitele kanceláře krále Manára Dabbase a přijetí ministrem zahraničních věcí.


Pod záštitou poslankyně výboru pro zdravotnictví a výboru pro sociální politiku Andrey Brzobohaté a předsedy podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů Davida Kasala
pořádá výbor pro zdravotnictví
seminář na téma
„HIV – téma, které se může týkat každého z nás“
od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedy výboru pro bezpečnost Radka Kotena se uskuteční
vernisáž výstavy

Mgr. Dany Vyjídákové
„Ve jménu lásky a naděje“

od 15.30 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář HIV – téma, které se může týkat každého z nás (29. dubna 2019)

 

Úterý 30. dubna 2019


Členové výboru pro obranu přijmou předsedu výboru pro obranu Národní rady Rakouska Reinharda Eugena Bösche s delegací
v 10.00 hodin v místnosti č. 311B


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Věry Kovářové se uskuteční
seminář na téma
„Rekodifikace stavebního práva – změna k lepšímu?“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věry Adámkové
a předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka
pořádá výbor pro zdravotnictví a zemědělský výbor
seminář na téma

„Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů“ – II.

od 10 .30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Tisková konference na téma „Dvojí kvalita (nejen) potravin“ za účasti předsedy zemědělského výboru J. Faltýnka, eurokomisařky pro oblast ochrany spotřebitele V. Jourové, ministra zemědělství M. Tomana a ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce M. Klanici
se uskuteční v 11.30 hodin v novinářském atriu PS
Pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věry Adámkové

a ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu

a Ministerstvem zdravotnictví pořádá výbor pro zdravotnictví
konferenci na téma

„Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR“

„Přinese DRG za stejnou práci stejné peníze?...ve stejném typu nemocnice?

od 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Tisková konference k potřebě nového systému úhrad nemocniční péče v ČR
a stavu a časovému plánu implementace nového systému

se uskuteční od 13.00 hodin v novinářském atriu Poslanecké sněmovny


Pod záštitou poslankyně Barbory Kořanové se uskuteční
pracovní setkání na téma
„Hrozba staré azbestové zátěže v ČR“
na základě návrhu České asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)
od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a poslanců Radky Maxové, Jiřího Dolejše, Petra Dolínka. Dominika Feriho, Františka Kopřivy
a Víta Rakušana se uskuteční
vernisáž výstavy fotografií Roberta Vana
„Jedna láska, jedno manželství“

od 16.00 hodin v prostorách Dvorany PS


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 19 (30. dubna 2019, od 13:30)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR (30. dubna 2019)
Seminář Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů – II. (30. dubna 2019, od 10:30)
Zemědělský výbor
č. 22 (30. dubna 2019, od 13:30)
Seminář Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů (30. dubna 2019, od 10:30)
ORGV - Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
č. 4 (30. dubna 2019, od 11:00)

 

Středa 1. května 2019

Svátek práce

 

Čtvrtek 2. května 2019

Akce budou upřesněny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 27 (2. května 2019, od 9:30)
Výbor pro bezpečnost
č. 22 (2. a 3. května 2019, mimo objekty PS)
č. 22, upravená (2. a 3. května 2019, od 8:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 29 (2. května 2019, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 43 (2. května 2019, od 14:00)

 

Pátek 3. května 2019


Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové a poslanců Jana Bartoška, Jaroslava Bžocha, Jana Farského, Jana Lipavského, Ondřeje Veselého a Pavla Žáčka
se uskuteční konference na téma
Evropské volby v kontextu hybridních hrozeb,

o výsledku voleb si chceme rozhodnout sami

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


SDĚLENÍ REDAKCÍM


U příležitosti Státního svátku se ve středu 8. května 2019 už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně .

Reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupné od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu v podloubí na Malostranském náměstí č. 19.

Skupiny návštěvníků budou doprovázet průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím.
Poprvé budou mít návštěvníci Sněmovny možnost prohlédnout si na stěnách tzv. Chodby razítek v Thunovském paláci ukázky z nově vystavené kolekce razidel českých a československých zákonodárných sborů, která je uložena v Archivu Poslanecké sněmovny a která ilustruje dějiny parlamentarismu na území dnešní České republiky. Vstup je zdarma.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Evropské volby v kontextu hybridních hrozeb, o výsledku voleb si chceme rozhodnout sami (3. května 2019, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 22 (2. a 3. května 2019, mimo objekty PS)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 6 (3. května 2019, od 10:00)
HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 10 (3. května 2019, mimo objekty PS)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 8 (3. května 2019, od 10:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)