Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 18. do 24. 3. 2019

Pondělí 18. března 2019


Ve dnech 18. – 22. března navštíví Srbsko delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou výboru Václavem Klausem (posl. Miloslava Rutová a Julius Špičák).
Z programu: setkání s místopředsedou Národního shromáždění Srbské republiky, s ministrem kultury a informací, s ministrem školství, vědy a technologického rozvoje, jednání s předsedou výboru pro vzdělání, vědu a technologický rozvoj

a s předsedou výboru pro kulturu a informace, setkání s pedagogy a studenty bohemistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity a s představiteli dalších institucí.


Slavnostní zasedání podvýboru hospodářského výboru pro letectví
a vesmírný program
.
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1.

Rada pro výběr a udělování ocenění za významný a mimořádný přínos
a prezentaci čs. letectví a kosmonautiky při něm
udělí jednotlivcům a kolektivům ocenění za celoživotní přínos
pro čs. letectví a kosmonautiku a jeho propagaci
za rok 2018.


Místopředseda poslaneckého klubu České pirátské strany Lukáš Černohorský pořádá seminář
„Památková péče a stavební právo“

spolu s vernisáží k výstavě na téma ochrana památek
od 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Slavnostní zahájení výstavy

Památky jako svědectví doby
od 17.00 hodin ve Dvoraně Poslanecké sněmovny,


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala,
poslance Jana Lipavského a filantropa Billa Browdera
pořádá poslanecký klub České pirátské strany
seminář na téma
Magnitského zákon: Na lidských právech záleží
od 15.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou zemědělského výboru a ve spolupráci
s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR
u příležitosti Světového dne vody se uskuteční
slavnostní zahájení 1. ročníku výstavy
Voda – sucho

od 16.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 8 (18. března 2019, od 10:00)

 

Úterý 19. března 2019


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se setká s účastníky programu studentských stáží v Poslanecké sněmovně a slavnostně jim předá osvědčení o absolvování stáže
od 11.00 hodin v místnosti č. 120


Poslanci Adam Kalous a Karel Tureček se ve dnech 19. – 20. března v Bukurešti zúčastní meziparlamentní konference k tématu budoucnosti zemědělské a kohezní politiky EU pořádané v rámci rumunského předsednictví v Radě EU.


Pod záštitou poslankyně Věry Kovářové se uskuteční
seminář na téma
Demagogie a demokracie
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro životní prostředí pod záštitou předsedkyně výboru Dany Balcarové
pořádá seminář na téma
Bioodpady a jejich využití
Legislativa a praxe

od 13.30 hodin v místnosti č. 108


Předsedkyně výboru pro sociální politiku Radka Maxová ve spolupráci s odborem sociálního začleňování ÚV ČR (Agenturou pro sociální začleňování) pořádají
seminář na téma
Nefunkční společenství vlastníků jednotek:
Dluhy a rozpad SVJ
Riziko „pádu“ celých bytových domů

od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslance Pavla Pustějovského se uskuteční

seminář na téma

„Potenciál rozvoje elektromobility v ČR“
od 14.00 hodin v místnosti č. 22


Pod záštitou předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce
a předsedy podvýboru pro dopravu Martina Kolovratníka se uskuteční
jednání zástupců středních a vysokých škol a vědecko-technických institucí o využití elektromobility v České republice
od 14.00 hodin v Modrém salónku, Sněmovní 1


Pod záštitou petičního výboru se uskuteční
kulatý stůl na téma
„Děti patří do rodin a ne do ústavů“
od 15.00 hodin v místnosti č. 301, Sněmovní 1

Stálá komise pro Ústavu České republiky

od 13.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 18 (19. března 2019, od 13:00)
Seminář Děti patří do rodin a ne do ústavů, kulatý stůl (19. března 2019, od 15:00)
Volební výbor
č. 13 (19. března 2019, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 21 (19. - 20. března 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Nefunkční společenství vlastníků jednotek: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů (19. března 2019, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe (19. března 2019, od 13:30)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 5 (19. března 2019, od 11:00)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 4 (19. března 2019, od 15:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 5 (19. března 2019, od 10:00)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 6, změna termínu (19. března 2019, od 14:00)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 10 (19. března 2019, od 13:30)
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 6 (19. března 2019, od 14:00)

 

Středa 20. března 2019


Pod záštitou zemědělského výboru pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR
u příležitosti Světového dne vody
odbornou konferenci na téma
Voda – sucho
od 13.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka
se uskuteční seminář na téma
„Mezinárodní obchod: jak jej změní technologie blockchain
a co znamená pro ČR“

od 14.30 hodin v místnosti č. 24 (kinosál)

Akce byla pořadatelem zrušena.


Poslanec Jakub Janda pořádá
odbornou diskusi na téma
„Financování a gender v České republice“
od 12.30 v místnosti č. 205


Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu pořádá
seminář na téma
Role parlamentu v procesu přijímání státního rozpočtu
od 9.30 hodin v Informačním středisku PS, vchod z Malostranského nám. č. 6/18

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

společně s výborem pro obranu
od 14.00 hodin v místnosti č. 311B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 25 (20. března 2019, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 21 (20. března 2019, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 38 (20. března 2019, od 10:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 25 (20. března 2019, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 21 (19. - 20. března 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 20 (20. a 21. března 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
č. 41 (20. března 2019, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 17 (20. března 2019, od 11:00)
Zahraniční výbor
č. 27 (20. a 21. března 2019, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 20 (20. března 2019, od 8:30)
Seminář Voda - sucho (20. března 2019, od 13:00)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 3 (20. března 2019, od 15:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 7 (20. března 2019, od 14:00)

 

Čtvrtek 21. března 2019


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček navštíví ve dnech 21. – 22. března Vatikán.

Poslanec Adam Kalous se zúčastní 6. konference podunajských parlamentářů pořádané Parlamentem Rumunska v rámci v rámci rumunského předsednictví v radě EU.


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
a poslankyně Kateřiny Valachové ve spolupráci s PORGMUN se uskuteční
mezinárodní studentská konference na téma
Eliminace strachu: konflikt
a předsudky jako nezbytná součást dialogu
od 12.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou zemědělského výboru pořádá Pro-Bio svaz ekologických zemědělců ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR
odbornou konferenci na téma
Biopotraviny a jejich perspektiva v českém prostředí
od 13.00 hodin v místnosti č. 108

Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
od 15.00 hodin v místnosti č. 103B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 18 (21. března 2019, od 9:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 20 (21. března 2019, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 28 (21. března 2019, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 20 (20. a 21. března 2019, mimo objekty PS)
Zahraniční výbor
č. 27 (20. a 21. března 2019, od 9:00)
Zemědělský výbor
Seminář Biopotraviny a jejich perspektiva v českém prostředí (21. března 2019, od 13:00)
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 8 (21. března 2019, od 9:30)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 11 (21. března 2019, mimo objekty PS)
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 7 (21. března 2019, od 8:00)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 5 (21. března 2019, od 8:30)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 13 (21. března 2019, od 15:00)

 

Pátek 22. března 2019


Výbor pro bezpečnost pořádá
odborný seminář na téma
Právní úprava držení zbraní v České republice
a související problematika výroby střeliva

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro bezpečnost
Seminář Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019, od 10:00)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 7 (22. března 2019, od 9:30)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 6 (22. března 2019, od 9:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)