Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 2. 2018

Pondělí 19. února 2018


Členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO
J. Hájek, J. Bělica, J. Lipavský a H. Langšádlová se ve dnech 18. – 21. února v Bruselu zúčastní společného zasedání výborů PS NATO.


Předsedkyně výboru pro sociální politiku R. Maxová, místopředseda rozpočtového výboru J. Skopeček a člen výboru pro evropské záležitosti J. Bžoch se ve dnech 19. – 20. února v Bruselu zúčastní pravidelné konference o evropském semestru
a meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii pořádané Národním shromážděním Bulharska a Evropským parlamentem.

 

Úterý 20. února 2018


Pod záštitou poslanců Kateřiny Valachové a Stanislava Berkovce se uskuteční
vyhlášení výsledků regionální ankety
„Zlatý Ámos – 25. ročník, školní rok 2017 – 2018“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Středa 21. února 2018

Členové výboru pro obranu R. Vích a J. Řehounek se ve dnech 21. – 22. února v Budapešti zúčastní setkání výborů pro obranu parlamentů členských zemí V4 pořádaného v rámci maďarského předsednictví V4.


Členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE K. Maříková, J. Bauer, J. Hájek a P. Plzák se ve dnech 21. – 23. února ve Vídni zúčastní 17. Zimního zasedání PS OBSE.


Členové Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie O. Polanský
a Z. Majerová Zahradníková se ve dnech 21. – 23. února v New Yorku
zúčastní parlamentního slyšení při OSN.

 

Čtvrtek 22. února 2018


Pod záštitou poslanců Kateřiny Valachové a Antonína Staňka se uskuteční
diskuse na téma
„Každé dítě má právo na úspěch ve škole a v životě“
od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Pátek 23. února 2018

Akce budou upřesněny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)