Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 12. 2018


Probíhající schůze: 24. schůze (4. 12. 2018 - 21. 12. 2018)

Pondělí 3. prosince 2018


Pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové
a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové pořádá
Akademie věd České republiky ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou
v rámci cyklu
„Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“
seminář na téma
„Trendy v nakládání s odpady“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomáše Hanzela se uskuteční
konference
„Československo 1918 – 1928:
revoluce v sociálním zákonodárství“

od 9.30 hodin v místnosti č. 111 – hlavní jednací sál


Pod záštitou poslance Pavla Žáčka se uskuteční
seminář na téma
„10 let Ústavu pro studium totalitních režimů“
od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslance Víta Kaňkovského se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy Oblastní charity Žďár nad Sázavou

„25 let s Vámi“

od 14.30 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
Seminář Trendy v nakládání s odpady (3. prosince 2018, od 9:00)

 

Úterý 4. prosince 2018

Během dne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference


24. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Vladimír Koníček složí slib člena NKÚ do rukou
předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka

v 16.00 hodin v prostorách předsedy PS


Pod záštitou poslance Josefa Hájka
se uskuteční ve dnech 4. – 7. prosince
výstava
„Proměny krajiny Podkrušnohoří“
ve Dvoraně, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

V rámci vernisáže se v úterý 4. prosince ve 12.00 hodin v místnosti č. 48/Konírna uskuteční setkání zástupců hornických spolků ČR
s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem,
který předá stuhy na prapory hornických spolků

Výstava výrobků dětí z Dětského domova v Aši
v Atriu Poslanecké sněmovny

Vystavené výrobky bude možné zakoupit od 10.00hodin

Výtěžek z výstavy bude použit na nákup výtvarného materiálu a učebních pomůcek. Výstava bude ukončena v 16.00 hodin.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
č. 5 (4. prosince 2018, od 12:30)

 

Středa 5. prosince 2018


24. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje v 9.00 hodin


První místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip předá
Osvědčení o vzniku mandátu nové poslankyni Marii Pěnčíkové

v 8.45 hodin v prostorách kanceláře prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny – místnost A 221


Ve dnech 5. – 6. prosince navštíví Lotyšsko a Litvu delegace výboru pro obranu vedená předsedkyní výboru Janou Černochovou ( posl. Jan Lipavský , Pavel Jelínek a Michal Ratiborský .
Z programu: setkání se členy výboru pro obranu, vnitřní záležitosti a prevenci korupce lotyšského Parlamentu a se členy výboru pro obranu a bezpečnost litevského Parlamentu, návštěva příslušníků AČR působících v rámci alianční zahraniční mise.


Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny pořádá celodenní seminář
určený zejména studentům
„Český parlament a parlamentarismus“
od 9.00 hodin v Informačním středisku PS, vchod z Malostranského nám. č. 6/18


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 19 (5. prosince 2018, od 8:00)
Organizační výbor
č. 27 (5. prosince 2018, 5 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání Poslanecké sněmovny)
Výbor pro zdravotnictví
č. 31 (5. prosince 2018, od 13:00)
Zahraniční výbor
č. 22 (5. prosince 2018, od 13:10)
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
č. 3 (5. prosince 2018, od 13:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 11 (5. prosince 2018, od 13:00)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 8 (5. prosince 2018, od 13:00)
Volební komise
č. 14 (5. prosince 2018, od 14:00)

 

Čtvrtek 6. prosince 2018


24. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje v 9.00 hodin


Delegace Poslanecké sněmovny vedená jejím předsedou Radkem Vondráčkem navštíví Národní radu Slovenské republiky, před jejímiž poslanci přednese předseda PS Radek Vondráček projev.


Parlamentní institut, Archiv Poslanecké sněmovny, Parlamentní knihovna,
PRK Partners a nakladatelství Wolters Kluwer ČR pořádají
odborně zaměřenou prezentaci knihy dokumentů autorů
Jindřišky a Miroslava Syllových:
Ústava České republiky 1992
Dokumenty a ohlasy

od 17.00 hodin ve Dvoraně PS, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Duchovní setkání

od 8.00 hodin ve sněmovní kapli, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 5 (6. prosince 2018, od 13:00)
HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 7 (6. prosince 2018, od 12:00)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu
č. 4 (6. prosince 2018, od 18:00)

 

Pátek 7. prosince 2018


24. schůze Poslanecké sněmovny
– pokračuje v 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 12 (7. prosince 2018, od 14:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)