Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 11. 2018


Probíhající schůze: 23. schůze (23. 11. 2018 - 23. 11. 2018)

Pondělí 19. listopadu 2018


Členové výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, Přemysl Mališ
a Jan
Skopeček se ve dnech 18. – 20. listopadu ve Vídni zúčastní
LX. COSAC – Konference zástupců výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU, kandidátských zemí a zástupců EP.

Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta se ve dnech
19. – 20. listopadu v Bruselu zúčastní meziparlamentního setkání pořádaného výborem pro kulturu a vzdělávání EP.


Místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch se zúčastní v Bruselu meziparlamentního setkání pořádaného zahraničním výborem EP a Konference na nejvyšší úrovni k 70. výročí vyhlášení všeobecné deklarace lidských práv.


Ve dnech 18. – 20. listopadu navštíví Berlín delegace rozpočtového výboru vedená členem výboru Jiřím Dolejšem (posl. Věra Kovářová, Ivana Nevludová a Jan Pošvář).
Z programu: jednání se členy partnerského výboru Spolkového sněmu, přijetí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jednání na finanční správě berlínského senátu.


Ve dnech 19. – 22. listopadu navštíví Portugalsko delegace petičního výboru vedená předsedkyní výboru Helenou Válkovou (posl. Leo Luzar, Alena Gajdůšková a Eva Matyášová).
Z programu: setkání s předsedou asociace pro podporu a ochranu odsouzených, jednání se členy parlamentního výboru pro ústavní záležitosti, práva, svobody a záruky a s ombudsmankou, návštěva otevřené věznice v Sintře, jednání s generálním ředitelem vězeňských služeb.


Ve dnech 19. – 22. listopadu navštíví Tunisko delegace kontrolního výboru vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Tomášem Hanzelem
(posl. Roman Kubíček, Vojtěch Munzar, Tomáš Martínek a Radek Rozvoral).

Z programu: jednání s předsedou parlamentu, se členy výboru pro finance, plánování a rozvoj a se členy parlamentní Skupiny přátel, přijetí na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu pro cestovní ruch, jednání s prezidentem Nejvyššího účetního dvora.


Ve dnech 19. – 22. listopadu navštíví Francii delegace volebního výboru vedená předsedou výboru Stanislavem Berkovcem (posl. Martin Kolovratník, Pavla Golasowská a Miloslav Rozner).
Z programu: návštěva Nejvyšší audiovizuální rady, jednání s ředitelkou veřejnoprávní rozhlasové stanice France Inter, setkání s ředitelem pro institucionální a mezinárodní otázky Radio France, setkání s vedoucí sekce Evropa/západní Balkán Reportérů bez hranic, jednání s předsedou Komise pro kulturní otázky a vzdělávání Národního shromáždění a s předsedkyní Société Générale de Presse (nezávislé nakladatelství novin).


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka se uskuteční
XXI. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže
od 9.30 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny


Pod záštitou poslankyně Kateřiny Valachové se uskuteční
mezinárodní konference na téma
„Spotřebitelské vzdělávání dětí a mládeže“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Úterý 20. listopadu 2018


Pod záštitou poslance Pavla Žáčka se uskuteční
mezinárodní konference
zaměřená na vybrané vojenské, bezpečnostní i zahraničně politické aspekty
„Aktuální bezpečnostní hrozby“
od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové a poslanců Marka Bendy
a Marka Výborného a ve spolupráci s Nadačním fondem Modrá rybka se uskuteční

4. ročník Dětské konference
s žáky a studenty z 8. a 9. tříd ZŠ,
víceletých gymnázií a středních škol
„Dnes jsem jako poslanec“

od 9.00 hodin v místnosti č. 111, jednací sál PS

Konference je věnována tématu:

„Snížení věkové hranice pro volební právo na 16 let, aneb je dnešní mládež zodpovědná?“


Tisková konference za účasti poslanců H. Langšádlové, M. Bendy,
M. Výborného a zástupců Nadačního fondu Modrá rybka
se uskuteční ve 12.40 hodin v novinářském atriu.


Pod záštitou poslankyně Dany Balcarové a senátorky Jitky Seitlové se uskuteční
seminář na téma
„Rozhodování bez účasti veřejnosti: Rychleji a lépe?“
Zkušenosti a problémy spojené s aplikací novely stavebního zákona
od 14.00 hodin v místnosti č. 22


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 17 (20. a 21. listopadu 2018, mimo objekty PS)
VSR - Podvýbor pro bytovou politiku
č. 4 (20. listopadu 2018, od 13:00)
ZEV - Podvýbor pro lesní hospodářství
č. 6 (20. listopadu 2018, mimo objekty PS)

 

Středa 21. listopadu 2018


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 21 (21. listopadu 2018, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 15 (21. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 17 (20. a 21. listopadu 2018, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
č. 30 (21. listopadu 2018, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 14 (21. a 22. listopadu 2018, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 17 (21. listopadu 2018, od 9:00)
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 5 (21. listopadu 2018, od 13:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
č. 6 (21. listopadu 2018, cca 10 min. po skončení Výboru pro zdravotnictví)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 2 (21. listopadu 2018, od 9:00)
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 4 (21. listopadu 2018, od 13:00)
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 6 (21. listopadu 2018, od 16:00)
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 4 (21. listopadu 2018, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 11 (21. listopadu 2018, od 15:30)
Vyšetřovací komise k OKD
č. 13 (21. a 22. listopadu a 20. prosince 2018, od 14:30)

 

Čtvrtek 22. listopadu 2018

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti BIS v místnosti č. 105B
od 9.30 hodin

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny PČR k OKD

od 14.30 hodin v místnosti č. 22


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 26 (22. listopadu 2018, od 13:00)
Ústavně právní výbor
č. 30 (22. listopadu 2018, od 10:30)
Výbor pro bezpečnost
č. 15 (22. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 22 (22. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 14 (22. listopadu 2018, od 13:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 14 (21. a 22. listopadu 2018, od 11:00)
Zahraniční výbor
č. 21 (22. listopadu 2018, od 9:30)
UPV - Finanční podvýbor
č. 3 (22. listopadu 2018, od 9:00)
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 3 (22. listopadu 2018, od 10:00)
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 5 (22. listopadu 2018, od 13:00)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 3 (22. listopadu 2018, od 9:00)
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 2 (22. listopadu 2018, od 9:00)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu
č. 3 (22. listopadu 2018, od 15:00)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 4 (22. listopadu 2018, od 8:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 5 (22. listopadu 2018, od 9:30)
Vyšetřovací komise k OKD
č. 13 (21. a 22. listopadu a 20. prosince 2018, od 14:30)

 

Pátek 23. listopadu 2018


23. schůze Poslanecké sněmovny svolaná podle § 84 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

bude zahájena v 9.00 hodin

Návrh pořadu:


Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republikyPředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se setká
s předsedou vlády Estonské republiky Jürim Ratasem

ve 12.00 hodin v prostorách předsedy PS


Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal se ve dnech
23. – 25. listopadu v Kyjevě zúčastní Mezinárodního fóra „Ukrajina si pamatuje, svět uznává!“ k uctění památky obětí hladomoru na Ukrajině v letech 1932–33


Členové ústavně právního výboru se setkají na pracovním obědě s delegací ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky
ve 12.00 hodin v kavárně Demokracie


Pod záštitou poslance Petra Pávka se uskuteční
„Konference romských zastupitelů
a členů Rady vlády pro romské otázky“

od 15.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 14 (23. listopadu 2018, 10 minut po vyhlášení polední pauzy, nebude-li polední pauza vyhlášena 10 minut po skončení schůze)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 5 (23. listopadu 2018, přesný čas bude určen operativně)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)