Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 5. do 11. 11. 2018

Pondělí 5. listopadu 2018


Ve dnech 3. – 10. listopadu navštíví Chicago a Washington delegace zahraničního výboru vedená předsedou výboru Lubomírem Zaorálkem ( posl. Zuzana Majerová-Zahradníková, Jan Kubík a Jiří Mihola ).
Z programu: Chicago – návštěva koncertu České filharmonie u příležitosti oslav 100. výročí založení ČSR a projev předsedy L- Zaorálka k tomuto výročí, setkání s představiteli University of Chicago, přednáška předsedy ZAV na Northwestern University, návštěva Bohemian National Cemetery - český hřbitov založený v r. 1877
Washington – návštěva University George Washingtona a přednáška předsedy
L. Zaorálka, diskuze se studenty, jednání na ministerstvu zahraničí ( State Department), návštěva zahraničního výboru Senátu, návštěva sídla Hlasu Ameriky (VOA) a knihkupectví Kramerbooks.


Pod záštitou předsedy hospodářského výboru Radima Fialy se uskuteční
odborná konference na téma
„Čistá mobilita v České republice“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou poslance Mikuláše Peksy
se uskuteční
finále studentské debatní soutěže
„Studentská Agora 2018“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL
a člena výboru pro bezpečnost Jana Bartoška se uskuteční
setkání s vítězi 15. ročníku soutěže IT projekt roku
a seminář
na téma
„Představení soutěže IT projekt roku & Průmysl 4.0“
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Archiv Poslanecké sněmovny, Parlamentní knihovna, Ústav

Pro soudobé dějiny AV ČR a nakladatelství Argo pořádají
prezentaci knihy
Adély Gjuričové a Tomáše Zahradníčka
Návrat parlamentu
Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989 – 1992

od 17.00 hodin ve Dvoraně Poslanecké sněmovny,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
Quo vadis, scientia?
Věda pro společnost: vznik a vývoj rozmanitosti života na zemi
od 16.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Konference Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018, od 9:00)

 

Úterý 6. listopadu 2018


Ve dnech 6. – 8. listopadu navštíví Itálii delegace mandátového a imunitního výboru vedená předsedou výboru Stanislavem Grospičem ( posl . Helena Válková, Marek Benda a Radek Rozvoral ).
Z programu: setkání s předsedou výboru pro spravedlnost Senátu, jednání se členy partnerského výboru Poslanecké sněmovny.


Pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské pořádá Národní centrum pro rodinu
ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung
mezinárodní seminář na téma
„Jak se proměňuje rodinná politika členských států Evropské unie s ohledem na roli otců v kontextu ČR aneb
Rozšíření pohledu EU na otcovství – co dodat?“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
„In memoriam“
věnované příslušníkům Armády České republiky,
kteří položili životy při plnění služebních úkolů
od 17.00 hodin ve Dvoraně Poslanecké sněmovny,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Tisková konference předsedkyně výboru pro sociální politiku Radky Maxové a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v souvislosti s předáním petice zástupců Amnesty International ČR a sítě organizací hájící práva žen v ČR za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy.

se uskuteční ve 13.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 13 (6. listopadu 2018, od 10:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 13 (6. listopadu 2018, od 10:00)
VZ - Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
č. 6 (6. listopadu 2018, od 14:00)
VZP - Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
č. 2 (6. listopadu 2018, od 9:00)
VZP - Podvýbor pro udržitelný rozvoj
č. 2 (6. listopadu 2018, od 15:00)

 

Středa 7. listopadu 2018


Pod záštitou výboru pro sociální politiku a ve spolupráci s českou pobočkou Dětského fondu OSN – UNICEF se uskuteční
seminář na téma
„České děti: Jak jsme na tom?“
od 9.30 hodin v místnosti č. 109F, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 20, upravená (7. listopadu 2018, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 14 (7. a 8. listopadu 2018, od 9:00)
č. 14, upravená (7. listopadu 2018, od 8:45)
Výbor pro bezpečnost
č. 14 (7. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 20 (7. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 15 (7. listopadu 2018, od 14:30)
Výbor pro sociální politiku
Seminář České děti: jak jsme na tom? (7. listopadu 2018, od 9:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 12 (7. a 8. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 29 (7. listopadu 2018, od 14:00)
Zemědělský výbor
č. 16 (7. a 8. listopadu 2018, od 8:30)
PV - Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
č. 5 (7. listopadu 2018, mimo objekty PS)
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 2 (7. a 8. listopadu 2018, mimo objekty PS)
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 3 (7. listopadu 2018, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 3 (7. listopadu 2018, od 14:00)

 

Čtvrtek 8. listopadu 2018


Členové výboru pro evropské záležitosti Jiří Kobza a Mikuláš Peksa se ve dnech
8. – 9. listopadu v Paříži zúčastní Meziparlamentního setkání k tématu občanských konzultací o budoucnosti Evropy pořádaného Výborem pro evropské záležitosti Národního shromáždění Parlamentu Franie.


Poslanci Ondřej Polanský a Radek Holomčík pořádají
ve spolupráci s Cechem domácích pivovarníků
seminář na téma
„ Domovarnictví , aneb co znamená vařit pivo doma“
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 12 (8. listopadu 2018, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 14 (7. a 8. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 20 (8. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 12 (7. a 8. listopadu 2018, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 13 (8. listopadu 2018, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 16 (7. a 8. listopadu 2018, od 8:30)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 8 (8. listopadu 2018, mimo objekty PS)
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 2 (7. a 8. listopadu 2018, mimo objekty PS)

 

Pátek 9. listopadu 2018


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 29 (9. listopadu 2018, od 10:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 6 (9. listopadu 2018, od 9:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)