Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 4. do 10. 6. 2018

Pondělí 4. června 2018


Předseda a členové výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík , Přemysl Mališ, Jan Skopeček a Jan Zahradník se ve dnech 3. – 5. června ve Varšavě zúčastní pravidelného jednání předsedů a členů výboru pro evropské záležitosti Parlamentů zemí V4 pořádaného polským Sejmem.


Ve dnech 3. – 6. června navštíví Nizozemsko delegace ústavně právního výboru (Marek Benda, Jana Levová, Jakub Michálek a Věra Procházková).
Z programu: jednání na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti, setkání na Mezinárodním trestním tribunálu (ICC), jednání s předsedou správního odboru Státní rady a se členem nejvyššího poradního sboru, setkání s předsedou Stálého výboru pro vnitřní záležitosti Dolní sněmovny, jednání s vice-prezidentem Státní rady pro soudnictví a s národním ombudsmanem.


Ve dnech 3. – 10. června navštíví Vietnam delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem a předsedou výboru Václavem Klausem
(L. Bartoň, Z. Majerová-Zahradníková a L. Volný).

Z programu: jednání se členy výboru pro kulturu, školství, mládež a děti Národního shromáždění VSR, setkání s vedením Ministerstva školství a vzdělání
a se členy Vietnamské akademie věd a technologie, návštěva základních
a středních škol, Univerzity sociálních věd a humanitních studií, jednání s vedením Lidového výboru a Lidové rady města Da Nangu, návštěva Polytechnické univerzity Da Nang, jednání s vedením Lidového výboru a Lidové rady Hočiminova Města, návštěva Univerzity Ton Duc Thang
Místopředseda PS V. Filip: setkání s předsedou Lidového výboru Hai Phongu na Cát Bá , přijetí vedením Ministerstva obrany a předsedkyní Národního shromáždění, jednání na Ministerstvu dopravy.


Ve dnech 4. – 6. června navštíví Bosnu a Hercegovinu delegace zahraničního výboru vedená předsedou výboru Lubomírem Zaorálkem ( posl. J. Lipavský, K. Krejza a P. Plzák).
Z program: jednání s ministrem zahraničních věcí, zahájení programu v Parlamentním shromáždění BiH, setkání s ředitelem Direktorátu pro evropské integrace BiH a s velitelem EUFOR, jednání s náměstkem ministryně obrany, setkání s regionálním koordinátorem IOM pro oblast západního Balkánu
a s ředitelem kanceláře EUSR v Mostaru.


Ve dnech 4. – 8. června navštíví Norsko delegace výboru pro sociální politiku vedená předsedkyní výboru Radkou Maxovou ( posl. L. Dražilová,

P. Golasowská , L. Kolářík a J. Pastuchová).
Z programu: jednání s norskými poslanci v rámci společného zasedání Stálého výboru pro práci a sociální věci a Stálého výboru pro rodinu a kulturu Stortingu, setkání na Norském královském ministerstvu pro záležitosti dětí a rovné šance, jednání na Úřadu dětské ombudsmanky , jednání na Ředitelství pro děti, mládež
a rodinu, návštěva Služby pěstounské péče hlavního města Oslo, jednání v Norské asociaci pěstounských rodin a setkání na Norském královském ministerstvu práce a sociálních věcí.


Ve dnech 4. – 9. června navštíví Finsko delegace výboru pro životní prostředí vedená předsedkyní výboru Danou Balcarovou ( posl. J. Kott, J. Krutáková
a D. Pražák).
Z programu:
návštěva závodu na ekologické využití odpadu ve Vantaa , jednání ve Finském institutu pro životní prostředí, přijetí ministrem životního prostředí, setkání se členy parlamentního výboru pro životní prostředí a výboru pro budoucnost, jednání na Ministerstvu zahraničí a na Úřadu předsedy vlády, návštěva Finského lesního centra, Pilke Science Centra a centra Arktikum .


Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip se 4. června v Moskvě zúčastní mezinárodního fóra na téma „Vývoj parlamentarismu“.

 

Úterý 5. června 2018


Poslanci Ondřej Benešík a Jan Bartošek se ve dnech 5. – 8. června v Jerusalémě zúčastní vzpomínkové akce Jerusalem Prayer Breakfast, věnované 70. výročí založení státu Izrael.


Předseda podvýboru PV pro svobodu slova a média Leo Luzar ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj pořádá
debatu o problematice
Vládního návrhu zákona o zpracování

osobních údajů: „Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu“
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa
a předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré
pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
seminář na téma
Budoucnost značek
„ Přeregulovanost jako problém blízké budoucnosti“

od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Po skončení semináře v 16.10 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

Slavnostní otevření výstavy
The Future of Brands
(Budoucnost značek)


Pod záštitou předsedkyně petičního výboru Heleny Válkové se uskuteční
kulatý diskusní stůl
pořádaný při příležitosti 90. narozenin prof. JUDr. Oty Novotného, CSc. na téma
Aktuální otázky trestního práva optikou penologické zkušenosti
a empirických výzkumů

od 17.00 hodin v místnosti č. 301, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 12, upravená (5. června 2018, od 9:30)
Petiční výbor
č. 9 (5. června 2018, od 13:30)
Volební výbor
č. 7 (5. června 2018, od 13:00)
Slyšení Veřejné slyšení kandidátů na volbu na 1 člena Rady České televize a 1 člena Rady Českého rozhlasu (5. června 2018, od 9:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
č. 4 (5. června 2018, od 14:00)
PV - Podvýbor pro svobodu slova a média
č. 3 (5. června 2018, od 12:00)

 

Středa 6. června 2018

Členové mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič, Helena Válková, Stanislav Berkovec a Marek Výborný se setkají se členy
Komise pro etiku a procedury Sejmasu Litevské republiky

ve 13.00 hodin v Zrcadlovém salónku


Ve dnech 6. – 7. června navštíví Bratislavu delegace hospodářského výboru
a kontrolního výboru vedená předsedy výboru Radimem Fialou a Romanem Kubíčkem ( posl. K. Matušovská, V. Munzar, Z. Ožanová, L. Černohorský
a I. Nevludová).

Z programu: jednání se členy výboru pro hospodářské záležitosti a se členy výboru pro finance a rozpočet Národní rady SR, přijetí delegace místopředsedkyní Národní rady SR, jednání kontrolního výboru na Ministerstvu financí SR.


Ve dnech 6. – 8. června navštíví Rakousko ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a delegace výboru pro zdravotnictví vedená předsedkyní výboru Věrou Adámkovou ( posl . M. Janulík , J. Ventruba, V. Válek, D. Pawlas
a M. Brázdil).
Z programu:
návštěva nemocnice Allgemeines Krankenhaus a Vídeňské zdravotní univerzity, setkání se členy výboru pro zdravotnictví Národní rady rakouského Parlamentu, přijetí spolkovou ministryní práce, sociálních věcí, zdravotnictví
a ochrany spotřebitele, jednání ve společnosti ELGA (elektronická karta pacienta), prohlídka centrály zdravotního tísňového volání Dolního Rakouska a prezentace projektu přeshraničního poskytování zdravotní péče „ Healthacross for Future “ v Zemské klinice Gmünd .


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedy podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace Kamala Farhana

a ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá
seminář na téma
„Dětská paliativní péče“
od 11.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 9 (6. června 2018, od 9:00)
č. 9, upravená (6. června 2018, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 13 (6. června 2018, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 12 (6. června 2018, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Dětská paliativní péče (6. června 2018, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 11 (6. června 2018, od 8:30)
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 3 (6. června 2018, od 14:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 5 (6. června 2018, od 9:00)

 

Čtvrtek 7. června 2018


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček přijme
žijící členy „Skupiny osmi statečných“ (Viktora Fajnberga, Pavla Litvinova a Taťánu Bajevovou), kteří v roce 1968 v Moskvě protestovali proti okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy
ve 14.00 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: ve 13.55 hodin


Pod záštitou poslankyně Lenky Kozlové se uskuteční
kulatý stůl ke vzdělávání učitelů
od 9.00 hodin v místnosti č. 22


Pod záštitou předsedy podvýboru HV pro energetiku Pavla Pustějovského
a ve spolupráci se Solární asociací se uskuteční
Parlamentní seminář na téma
„Zimní energetický balíček jako impuls
pro českou moderní energetiku“
od 11.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Poslanec Jan Skopeček pořádá
seminář na téma
Dublin IV
Jak se ubránit masové migraci

od 9.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Zimní energetický balíček jako impuls pro českou moderní energetiku (7. června 2018, od 11:00)
Ústavně právní výbor
č. 19 (7. června 2018, od 10:30)
Volební výbor
č. 8, upravená (7. června 2018, od 15:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 9 (7. června 2018, od 9:00)
UPV - Finanční podvýbor
č. 2 (7. června 2018, od 9:00)
VSR - Podvýbor pro e – Government
č. 4 (7. června 2018, od 14:00)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 3 (7. června 2018, od 13:30)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 2 (7. června 2018, od 15:00)
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 2 (7. června 2018, mimo objekty PS)

 

Pátek 8. června 2018


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 9 (8. června 2018, od 9:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)