Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 31. 10.  do 6. 11. 2016

Pondělí 31. října 2016

Ve dnech 30. října – 2. listopadu navštíví Švýcarsko delegace výboru pro evropské záležitosti vedená předsedou Ondřejem Benešíkem.
Z programu: setkání se zástupci zahraničně-politické komise Národní rady, jednání se zástupci Státního sekretariátu pro migraci, návštěva Ministerstva zahraničních věcí.


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Vlasty Bohdalové se uskuteční

4. národní konference na téma
„Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR

– aktuální témata 2016“
od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1
Tisková konference od 13.00 hodin v Modrém salónku


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2016 (31. října 2016, od 9:30)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 16 (31. října 2016, mimo objekty PS)
Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
č. 9 (31. října 2016, od 10:00)

 

Úterý 1. listopadu 2016

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek přijme delegaci Bavorského zemského sněmu vedenou
prezidentkou Barbarou Stammovou

ve 12.35 hodin v místnosti č. 104


Ve dnech 1. – 4. listopadu navštíví Velkou Británii delegace volebního výboru.
Z programu: návštěva Ministerstva kultury, médií a sportu, setkání s tajemníkem Stálého volebního výboru a s tajemníkem zahraničního odboru Dolní sněmovny parlamentu Spojeného království, jednání s předsedou výboru pro ústavní záležitosti a veřejnou správu, návštěva redakce Reutes, Guardianu a BBC.


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro sociální politiku

a předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radky Maxové a ve spolupráci se Sociální inkluzí, z. ú. se uskuteční
konference na téma Společnost a duševně nemocní
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, výboru pro zdravotnictví, výboru pro sociální politiku a Kanceláře WHO v Praze se uskuteční
seminář na téma
Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu
od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedy Leoše Hegera a ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného lékařství a s přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol prof. Pavlem Kolářem pořádá seminář na téma „Tělovýchovné lékařství – obor léčebné
a preventivní péče o sportující“

od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Jiřího Miholy a ve spolupráci s europoslankyní Michaelou Šojdrovou a Nadačním fondem Josefa Luxe se uskuteční
„Vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy
na základních a středních školách“

od 10.00 hodin v místnosti č. 106


Hospodářský výbor pořádá
seminář na téma
„Změna bodového systému“
od 10.30 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Změna bodového systému (1. listopadu 2016, od 10:30)
Petiční výbor
č. 34 (1. listopadu 2016, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 48 (1., 2. a 3. listopadu 2016, mimo objekty PS)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu (1. listopadu 2016)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Tělovýchovné lékařství - obor léčebné a preventivní péče a péče o sportující (1. listopadu 2016, od 14:00)
Zahraniční výbor
č. 29 (1. listopadu 2016, od 13:30)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 15 (1. až 3. listopadu 2016, od 15:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 21 (1. listopadu 2016, od 12:00)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 7 (1. listopadu 2016, od 14:00)
č. 7, schůze zrušena (1. listopadu 2016, od 14:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Seminář Společnost a duševně nemocní (1. listopadu 2016)
Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
č. 10 (1. listopadu 2016, od 9:00)
Vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47
č. 5 (1. listopadu 2016, od 13:30)

 

Středa 2. listopadu 2016

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme poslance Německého spolkového sněmu Christiana Haaseho.

v 17.00 hodin, v místnosti č. 120


Ve dnech 2. – 4. listopadu navštíví Albánii delegace zahraničního výboru vedená předsedou Karlem Schwarzenbergem.
Z programu:
jednání s předsedkyní partnerského výboru a s předsedkyní výboru pro evropskou integraci, setkání s předsedou Parlamentu, jednání s ministrem zahraničních věcí a s ministryní pro integraci.

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Ústeckém kraji

14.00 hodin

16. Tisková konference (městský úřad Meziboří, nám. 8. května, I. p., č.19)


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška se uskuteční
konference na téma

Chytré město – lepší místo pro život
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 43 (2. listopadu 2016, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 48 (1., 2. a 3. listopadu 2016, mimo objekty PS)
Výbor pro obranu
č. 36 (2. listopadu 2016, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 47 (2. listopadu 2016, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 31 (2. a 3. listopadu 2016, od 10:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 38 (2. listopadu 2016, od 10:00)
Zemědělský výbor
č. 36 (2. a 3. listopadu 2016, mimo objekty PS)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 15 (1. až 3. listopadu 2016, od 15:00)
VZP - Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
č. 8 (2. listopadu 2016, od 13:00)
ZEV - Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
č. 6 (2. listopadu 2016, od 18:00)
VSP - Podvýbor pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu
č. 10 (2. listopadu 2016, od 13:30)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 17 (2. listopadu 2016, od 14:00)

 

Čtvrtek 3. listopadu 2016

Výbor pro zdravotnictví PS a výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu pod záštitou předsedy VZ Rostislava Vyzuly a senátora Jana Žaloudíka pořádají

seminář na téma

„Budoucnost českého zdravotnictví“

od 15.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Poslanec Jaroslav Klaška pořádá
seminář na téma
dopady sekundární chudoby na společnost
od 17.00 hodin v místnosti č. 56

Předseda hospodářského výboru Ivan Pilný pořádá
odborný seminář na téma
„Plnění úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Hospodářský výbor ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost pořádá
seminář na téma

„Věda, výzkum a inovace“
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku (3. listopadu 2016, od 9:30)
Seminář Plnění úkolů z národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti (3. listopadu 2016, od 10:00)
Kontrolní výbor
č. 40, upravená (3. listopadu 2016, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 48 (1., 2. a 3. listopadu 2016, mimo objekty PS)
Ústavně právní výbor
č. 76 (3. listopadu 2016, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 34 (3. listopadu 2016, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 57 (3. listopadu 2016, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 31 (2. a 3. listopadu 2016, od 10:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Budoucnost českého zdravotnictví (3. listopadu 2016, od 15:00)
č. 42 (3. listopadu 2016, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 36 (2. a 3. listopadu 2016, mimo objekty PS)
UPV - Finanční podvýbor
č. 13 (3. listopadu 2016, od 8:30)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 15 (1. až 3. listopadu 2016, od 15:00)
VO - Podvýbor pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
č. 9 (3. listopadu 2016, od 15:00)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a E-Government
č. 10 (3. listopadu 2016, od 16:00)

 

Pátek 4. listopadu 2016


Předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radka Maxová ve spolupráci s Asociací neúplných rodin pořádá
odbornou diskusi na téma
„Snížení celorepublikového dluhu na výživné
při využití současné právní úpravy“

od 9.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Předseda rozpočtového výboru Václav Votava spolu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou pořádají
seminář na téma

„Význam propojování neformálního vzdělávání

se školní výukou pro rozvoj ČR“

od 9.30 hodin v místnosti č. 108


Hlavní řečníci budou k dispozici zástupcům médií po úvodní části


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Význam propojování neformálního vzdělávání se školní výukou pro rozvoj České republiky (4. listopadu 2016, od 9:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Seminář Snížení celorepublikového dluhu na výživné při využití současné právní úpravy (4. listopadu 2016)

 

  • PDF, 31. 10. 2016 (632 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)